Merk.cz

Individuální předplatné

 • Obraty a počty zaměstnanců

 • Aktuální telefony

 • Kontaktní osoby

 • Ověřené adresy

 • Emaily, webové stránky

 • IČ, DIČ

Popis databáze Merk


Online databáze Merk obsahuje informace o každém ekonomickém subjektu v ČR. Sleduje desítky základních informací u každé firmy či živnostníka, mimo jiné:

 • Obraty a počty zaměstnanců za posledních 10 let u každé firmy
 • Aktuální telefony- pevné linky, mobilní linky, fax a další
 • Kontaktní osoby – statutáři, manažeři, klíčoví zaměstnanci
 • Ověřené adresy – sledujeme doručitelnost
 • Emaily, webové stránky
 • IČ, DIČ
 • Obory hlavní a vedlejší dle NACE
 • Data vzniku i zániku subjektů
 • Typ subjektu
 • Ekonomickou aktivitu
 • Vokativ – oslovení v 5. pádě, určení pohlaví u kontaktních osob
 • a dalších více než 100 aktuálních informací u každého subjektu v ČR.
 • Data jsou ověřována z více než 50 veřejně dostupných zdrojů. Mezi tyto zdroje patří například významné rejstříky, věstníky. Denně se jedná o desítky milionů záznamů.

Merk je unikátní svým seznamem 200.000 zaměstnanců a manažerů českých firem.

 • Databáze živnostníků představuje zajímavou cílovou skupinu pro oslovení. Přes 28.000 živnostníků dosáhlo v minulém roce obratu nad 5 mio Kč a přes 11.000 z nich pak přes 10 mio Kč. Merk nabízí v ČR zdaleka největší počet kontaktních údajů – disponujeme více než 300.000 telefonů u živnostníků.
 • Systém umí hledat dle 50 paramerů, ale také najde konkrétní firmu a zobrazí kompletní informace včetně těch historických. Data je možné exportovat do tabulkových procesorů, Microsoft Dynamics CRM či jiného systému.