Aktualizováno: 26.9.2022, Vytvořeno: 26.9.2022 | V kategorii:

Automaticky expandující velikost on-line archivu Exchange Online

Jak jste se mohli dočíst v příspěvku Nastavení Archivu emailů v Exchange Online, základní velikost archivační schránky je 50 GB. Pokud si přikoupíte Online archiv, stále se bude tvářit jako 50 GB. Základním principem, který Microsoft používá je tzv. automatická expanze" archivu, která postupně přidává potřebný prostor až do celkové velikosti 1,5 TB.

Pozor, po spuštění níže uvedené funkce začíná archiv expandovat klidně až za měsíc! Doposud - pro mě nepochopitelnou vlastností - je také to, že po dosažení 90 GB se expanze archivu "zasekne" a začne růst zase až zhruba za další měsíc. Takže se netřeba lekat a kontaktovat správce a podporu.

K povolení automatické rozbalovací archivace nelze použít centrum pro správu Exchange, ale musíte použít Exchange Online PowerShell.

Pro celou organizaci

  • Ověření, zda je funkce povolena pro celou organizaci:
Get-OrganizationConfig | FL AutoExpandingArchiveEnabled
  • Povolení funkce pro celou organizaci v Exchange Online PowerShell:
Set-OrganizationConfig -AutoExpandingArchive

Pro jednotlivého uživatele

Ověření zda je funkce povolena pro konkrétního uživatele:

Get-Mailbox | FL AutoExpandingArchiveEnabled 

Povolení pro konkrétní schránku (včetně sdílené):

Enable-Mailbox -AutoExpandingArchive

V případě konkrétní schránky se okamžitě zvýší kapacita schránky ze 100 GB na 110 GB, aby se předešlo problémům s okamžitou potřebou, např. při plné schránce i archivu (pokud povolíte pro celou organizaci, tento prostor se nepřidá).

Pozor

Automaticky se rozšiřující archivace je podporována pouze u poštovních schránek používaných jednotlivými uživateli nebo u sdílených poštovních schránek s rychlostí růstu nepřesahující 1 GB za den! Jak je toto pravidlo aplikováno je záhada, stejně jako deklarovaná možnost odmítnou archivaci v "případech nevhodného použití".

Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!