Aktualizováno: 11.5.2021, Vytvořeno: 19.9.2019 | V kategorii:

8 důvodů proč nebýt v cloudu

Outsourcing IT služeb má více pro než proti. V rámci objektivity ale přinášíme také přehled nejčastějších námitek.

1. Konektivita na internet

Využití IT služeb předpokládá jedinou podmínku, a to je připojení na internet. Pokud firma nebo místa, kde se majoritně odehrává práce zaměstnanců mají problém s připojením k internetu, může se to neblaze projevit na rychlosti používání cloudových služeb.

2. Právo

Pokud právní úprava firmě zakazuje uchovávání dat u třetích stran nebo mimo území státu, je to jednoznačným důvodem, proč o službách online neuvažovat. Data jsou v datových centrech provozovatele a většinou geograficky zálohována na území několika států či kontinentů.

3. Smlouvy

Smlouvy s provozovateli jsou prakticky neměnné a každý z údajů může mít jiný právní výklad. Není také zřejmé, které podléhají regulaci v které zemi.

4. Rizika technická

Přes všechny superlativy a maximální bezpečnost může být pro některé obory riziko centralizovaného řešení také rizikem, kde maličká chyba může potencionálně znamenat obrovský dosah. Vzhledem k zabezpečení cloudových služeb světovými technologickými giganty je toto riziko minimalizováno, ale samozřejmě existuje.

5. Rizika bezpečnostní

I když je zabezpečení dat garantováno certifikovací datových center, která zahrnují přísnou sadu fyzických, logických, procesních a řídicích kontrol definovaných normou ISO 27001, přece jen existuje – byť minimální – míra rizika. Mnohé služby také automaticky detekují data ve svých úložištích (např. nedovolí uložit pornografii nebo zablokují účet). Je nutné tato rizika odborně zvažovat s vědomím, že využíváním cloudu konkrétního poskytovatele samozřejmě plně vkládáme svou firmu do jeho rukou.

6. Sofistikovaný proprietální systém

V současné době jsou online služby vhodné k tomu, aby efektivně nahradily základní firemní IT služby, jako je e-mail, sdílení kalendářů a dokumentů mezi uživateli, intranet nebo základní firemní procesy. Má-li firma propracovaný firemní informační sytém inetgrující tyto funkcionality společně s podporou základního chodu firmy a jeho podnikání, bude pravděpodobně vhodné jej ponechat. Nebo uvažovat o tzv. hybridním řešení. Tedy část služeb nechat nadále interně (on premise) a část, kde je to výhodnější, přesunout do cloudu.

7. Nedávné investice do IT

Jestli firma nedávno investovala do nového datového centra, serverů a softwarových licencí, odpadá jeden z hlavních důvodů pro úvaze o cloudu. Doba pro úvahu o online službách je naopak před podobnou velkou investicí, kde je vhodné dlouhodobě porovnat obě alternativy.

8. Filozofie

Někomu prostě jeho přesvědčení nedovolí mít cokoliv mimo svůj fyzický dosah, stejně jako jiný si nikdy nekoupí nic na úvěr. Je to pochopitelné, cloudy jsou poměrně mladá služba.

Podívejte se také na 10 důvodů proč být v cloudu.

Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!