Aktualizováno: 2.11.2021, Vytvořeno: 2.11.2021 | V kategorii:

Správa zákaznického tenantu Microsoft 365 přes PowerShell

Správa tenantů a výpisy uživatelských účtů

 1. Do PowerShellu, který jste sputili jako administrátor instalujeme modul MSOnline
Install-Module MSOnline
 1. Potvrďte instalaci z neznámých zdrojů
Správa zákaznického tenantu Microsoft 365 přes PowerShell 1
 1. Připojte se k Microsoft Online službám
Connect-MsolService

Získání TenantID

ID zákaznického tenantu je potřebné pro další příkazy, proto je dobré si ho nejdříve vyhledat.

Výpis všech TenantID zákaznických tenantů

Get-MsolPartnerContract -All | Select-Object TenantId

Vyhledání TenantID podle domény zákazníka

Get-MsolPartnerContract -DomainName <domainname.onmicrosoft.com> | Select-Object TenantId

Výpis všech domén přidaných u tenantu

Get-MsolDomain -TenantId <customer TenantId value>

Výpis všech TenantID a domén najednou

$Tenants = Get-MsolPartnerContract -All; $Tenants | foreach {$Domains = $_.TenantId; Get-MsolDomain -TenantId $Domains | fl @{Label="TenantId";Expression={$Domains}},name}

Uživatelé

Informace o všech uživatelích v tenantu

Get-MsolUser -TenantID <customer TenantId value>

Získání všech informací o daném uživateli

Get-MsolUser -TenantId <customer TenantId value> -UserPrincipalName <user principal name value>

Hromadné vytvoření uživatelů a přiřazení licencí pomocí CSV

Struktura CSV je následující:

UserPrincipalName,FirstName,LastName,DisplayName,Password,TenantId,UsageLocation,LicenseAssignment

Kde UsageLocation je kód ISO země a LicenseAssignment se zapisuje ve formátu syndication-account:<PROVISIONING_ID>.

Import-Csv .\FILENAME.CSV | foreach {New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -Password $_.Password -UsageLocation $_.UsageLocation -LicenseAssignment $_.LicenseAssignment -ForceChangePassword:$true -PasswordNeverExpires:$true -TenantId $_.TenantId}

Přidání domény do Microsoft 365 přes PowerShell delegovaného správce

 1. Přidání nové domény domena.tld
New-MsolDomain -TenantId <customer TenantId> -Name <FQDN of new domain>
 1. Získání TXT záznamu pro ověření domény
Get-MsolDomainVerificationDNS -TenantId <customer TenantId> -DomainName <FQDN of new domain> -Mode DnsTxtRecord
 1. Ověření vlastnictví
Confirm-MsolDomain -TenantId <customer TenantId> -DomainName <FQDN of new domain>
 1. Ověření, že se doména ověřila
Get-MsolDomain -TenantId <customer TenantId> -DomainName <FQDN of new domain>

Delegovaná správa Exchange Online přes PowerShell

 1. Instalace EXO V2 modulu
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
 1. Případná aktualizace, pokud ho již nainstalovaný máte
Update-Module -Name ExchangeOnlineManagement
 1. Přihlášení do zákaznického Exchange Online přes PowerShell
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName navin@contoso.com -DelegatedOrganization adatum.onmicrosoft.com
Správa zákaznického tenantu Microsoft 365 přes PowerShell 3

Následně můžete používat běžné příkazy pro Exchange Online, jak jste zvyklí. Migrovat, nastavovat sdílené schránky, aliasy, mailboxy, distribuční listy, stahovat reporty a další.

 1. Na konci se nezapomeňte odpojit
Disconnect-ExchangeOnline
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!