Aktualizováno: 11.5.2021, Vytvořeno: 18.10.2016 | V kategorii:

Možnosti konfigurace nástroje Office Deployment Tool

Následující možnosti se dají použít v Office Deployment Toolu v módech download, configure, nebo packager.

Funkce Add

Definuje produkty a jazyky, které se mají stáhnout a nainstalovat.

 
  
  
 
 
  
 

Atribut SourcePath (součást funkce Add)

Definuje lokaci instalačních souborů Office. Pokud je ODT spuštěn v režimu download, určuje kam se stáhnou soubory.

Tento atribut je libovolný! Pokud není zadán SoucePath, ODT bude hledat instalační soubory ve stejné složce ve které se nachází nástroj a poté v síti Content Delivery Network (CDN). Pokud není zadán SourcePath a ODT běží v režimu download, pak se instalační soubory Office uloží ve stejné složce ve které se nachází nástroj.

SourcePath="\\server\share\"
SourcePath="c:\preload\office"

Atribut Version (součást funkce Add)

Libovolný atribut pokud chcete stáhnout určitý build Office. Výchozí je nejnovější verze Office.

Version="16.0.6741.2056"

Attribute OfficeClientEdition (součást funkce Add)

Definuje, zda chcete stáhnout a nainstalovat 32-bitovou, nebo 64-bitovou verzi Office. Tento atribut je povinný!

OfficeClientEdition="32"
OfficeClientEdition="64"

Attribut Channel (součást funkce Add)

Definuje podle jakého modelu se budou stahovat aktualizace Office.

Nepovinný atribut. Výchozí kanál je kanál Deferred pro Office 365 ProPlus a Current pro Visio Pro pro Office 365 a Project Online klient pro desktopy. Pro více informací o aktualizačních kanálech se nám ozvěte.

Channel="Current"
Channel="Deferred"
Channel="FirstReleaseDeferred"
Channel="FirstReleaseCurrent"

Atribut DownloadPath (součást funkce Add)

Definuje ze kterého umístění se stáhnou instalační soubory. Nejčastěji se používá pro distribuci specifických jazyků a produktů Office z centrálního umístění ve Vaší síti do jiného umístění.

Tento atribut se používá v ODT módu download.

Atribut není povinný. Když není zadán, data se stáhnou ze sítě Office CDN (Content Delivery Network).

DownloadPath="\\serverb\share\"

Element Product

Definuje, které produkty se mají nainstalovat. Pokud nadefinujete více produktů, produkty se nainstalují v pořadí, v jakém jsou řazené v konfiguračním souboru. První produkt určuje, co se uživateli zobrazí při prvním spuštění za úvodní obrazovku (vítejte v…).

 
 


 
 

Atribut ID (součást funkce Product)

Definuje ID produktu, který se má stáhnout a instalovat.

Požadovaný atribut.

ID produktů Office 365

ID="O365ProPlusRetail"
ID="O365BusinessRetail"
ID="VisioProRetail"
ID="ProjectProRetail"
ID="SPDRetail"

Pro seznam všech dostupných ID produktů podporovaných ODT nás neváhejte kontaktovat.

Funkce Language (jazyk)

Definuje jazyky aplikací, které se mají nainstalovat. Pokud zadáte více jazyků, první jazyk v konfiguračním souboru bude nastaven pro uživatelské rozhraní, včetně zástupců, kontextových menu u pravého kliku a tipů pro používání aplikací.

Pokud budete chtít po instalaci změnit jazyk rozhraní Shell UI po instalaci Office, budete muset odinstalovat a znovu nainstalovat Office.


Attribute ID (součást funkce Language)

Definuje ID jazyku, který se má stáhnout a nainstalovat. Požadovaný atribut.

ID="en-us"
ID="cs-cz"

Pro další identifikátory jazykových verzí nás neváhejte kontaktovat.

Funkce Display

Definuje, co uživatel uvidí po instalaci Office 365.

	

Atribut Level (součást funkce Display)

Pokud je Level nastaven na none, Office se nainstalují bez uživatelského okna – žádné okna s průběhem instalace, obrazovky dokončení instalace, chybové hlášky atd. Pokud je Level nastaven na Full, Office se instalují normální instalací s uživatelskými okny.

Nepovinný atribut, výchozí je Full.

Level="None"
Level="Full"

Atribut AcceptEULA (součást funkce Display)

Pokud je AcceptEULA nastaveno na TRUE, uživateli se nezobrazí okno vyzívající ke schválení Licenčního ujednání Microsoft.

Pokud nastavíte FALSE nebo atribut nezadáte, uživateli se zobrazí okno vyzívající ke schválení licenčního Ujednání Microsoft.

Doporučujeme administrátorů nastavit AcceptEULA na TRUE.

Toto nastavení se projeví pouze pokud instalujete Office s uživatelským účtem. Pokud používáte System Center Configuration Manager nebo jiný distribuční software který používá účet SYSTEM, pak nebude atribut aplikován.

Nepovinný atribut. Výchozí je FALSE.

AcceptEULA="TRUE"
AcceptEULA="FALSE"

Funkce ExcludeApp

Definuje, které aplikace Office Pro Plus se nebudou instalovat.

 
  
  
 

Attribut ID (součást funkce ExcludeApp)

Definuje ID produktů, které se nemají instalovat.

Povinný atribut.

ID="Access"
ID="Excel"
ID="Groove"
ID="InfoPath"
ID="Lync"
ID="OneDrive"
ID="OneNote"
ID="Outlook"
ID="PowerPoint"
ID="Publisher"
ID="SharePointDesigner"
ID="Visio"
ID="Word"

Pro OneDrive pro Firmy, použijte "Groove". Pro Skype pro Firmy použijte "Lync“.

Funkce Logging

Definuje možnosti pro zapisování logů nástroje ODT.


Atribut Level (součást funkce Logging)

Zapíná a vypíná zapisování logů. Nepovinný atribut. Výchozí hodnota je Standard.

Level="Off"
Level="Standard"

Attribut Path (součást funkce Logging)

Definuje adresář, kam se ukládají Logy. Nepovinný atribut. Výchozí umístění je %temp%.

Path="%temp%"
Path="\\server\share\userlogs\"

Funkce Property

Definuje různé chování and vlastnosti aplikací.

  
  

Atribut Name (součást funkce Property)

Definuje specifickou vlastnost jejíž hodnotu chcete nastavit.

Povinný atribut.

Atribut Value (součást funkce Property)

Definuje hodnotu pojmenované vlastnosti.

Vlastnost AUTOACTIVATE (součást funkce Property)

Protože je Office 365 ProPlus je nastaven na automatickou aktivaci, neměli byste nastavovat tuto vlastnost pro produkty Office 365 Pro Plus. Pro ostatní produkty můžete nastavit AUTOACTIVATE na 1 pro automatickou aktivaci těchto prosduktů.

Nepovinná vlastnost. Výchozí je 0.Vlastnost FORCEAPPSHUTDOWN (součást funkce Property)

Pokud je nastavena na TRUE, vypne „na tvrdo“ všechny aplikace blokující instalaci Office. POZOR, vy, nebo Vaši uživatelé můžete přijít o data.

Nepovinná vlastnost. Výchozí je FALSE.

  

Vlastnost PACKAGEGUID (součást funcke Property)

Ve výchozím stavu jsou App-V balíčky vytvořené nástrojem ODT se stejným ID. Administrátoři mohou použít vlastnost PACKAGEGUID pro specifikaci různých ID pro jednotlivé balíčky.

Toto Vám uumožní publikovat několik App-V balíčků s Office na App-V Management Server. Ale nedovolí Vám to nasazenívíce než 1 Office App-V balíčku pro jeden počítač.

Můžete použít ODT pro vytvoření App-V balíčků pro Office 365 ProPlus. Vytváření balíčků pro verze Office Professional Plus a office Standar licensované pomocí Volume License není podporováno.

Nepovinná vlastnost.


ID balíčku musí mít formát jako na příkladu výše a může používat pouze tyto charaktery:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Pokud použijete jiné charaktery, App-V balíček se vytvoří s výchozím ID.

Vlastnost SharedComputerLicensing (součást funkce Property)

SharedComputerLicensing nastavte na 1 pokud nasazujete Office 365 ProPlus na sdílené počítače pomocí Remote Desktop Services.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. ´

Nepovinný atribut. Výchozí hodnota je 0.Vlastnost PinIconsToTaskBar (součást funkce Property)

Definuje zda budou na liště Window 7,8,8.1,10,10 Update 1 vytvořeny odkazy na produkty Office.

Pokud instalujete Office pomocí účtu SYSTEM, který je používaný při nasazení pomocí System Center Configuration Managera, ikony nebudou připnuty ani v případě, že je nastaveno TRUE.

Nepovinný atribut. Výchozí hodnota je TRUE.Funkce Remove

Definuje, které produkty a jazyky mají být odebrány z předchozí instalace Office 365 ProPlus. Pro odinstalování nainstalovaného jazyka musíte zadat jak jméno produktu, tak jazyk. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 
  
 

Atribut All (součást funkce Remove)

Pokud je nastaven na TRUE, všechny produkty Office 365 ProPlus a všechny jazyky budou odinstalovány.

Nepovinný atribut. Výchozím atributem je FALSE.

All="FALSE"
All="TRUE"

Funkce Updates

Definuje jak se office aktualizuje po instalaci.


Attribut Enabled (součást funkce Updates)

Pokud je nastevno na TRUE? Office bude automaticky zjišťovat aktualizace. Pokud je nastaveno na FALSE, Office nebude zjišťovat aktualizace.

Nepovinný atribut. Výchozí hodnota je TRUE.

Enabled="TRUE"
Enabled="FALSE"

Atribut UpdatePath (součást funkce Updates)

Definuje odkud se bude Office aktualizovat. Pokud není UpdatePath nastaven, nebo je nastaven prázdný (""), zdroj aktualizací je nastavena Office Content Delivery Network (CDN).

UpdatePath může specifikovat síť, lokální umístění nebo cestu http, kde se nachází instalační soubory Office. Pro sítě a lokální umístění lze nastavit proměnné prostředí.

Pokud používáte práv a politik skupin (Group policy) s šablonami pro administraci (Aministrative Template files) (ADMX/ADML) Office 2016, můžete použít UpdatePath nastavením práva Update Path. Nastavení této politiky najdete pod Computer Configuration\Administrative Templates\Microsoft Office 2016 (Machine)\Updates.

Nepovinný atribut.

UpdatePath="\\server\share\"
UpdatePath="C:\Preload\Office"
UpdatePath="http://internalApps/Office/"

Attribut TargetVersion (součást funkce Updates)

Definuje na jakou verzi se má Office aktualizovat. Pokud není verze nastavena, nebo je prázdná (""), Office se aktualizuje z nejnovější verze v daném umístění.

Pokude je TargetVersion nastavena na číslo specifické verze (buildu), Office se pokusí aktualizovat na danou verzi. Pokud používáte práv a politik skupin (Group policy) s šablonami pro administraci (Aministrative Template files) (ADMX/ADML) Office 2016, můžete použít TargetVersion nastavením práva Target Version. Nastavení této politiky najdete pod Computer Configuration\Administrative Templates\Microsoft Office 2016 (Machine)\Updates.

Nepovinný atribut.

TargetVersion="15.1.2.3"
TargetVersion="""

Atribut Deadline (součást funkce Updates)

Definuje do kdy musí být aktualizace aplikovány. Deadline je specifikován v čase UTC.

Kombinací atributu Deadline s atributem TargetVersion docílíte toho, že Office bude aktualizován na určitou verzi do určitého data. Doporučujeme nastavit atribut Deadline alespoň týden do budoucna, aby všichni uživatelé aktualizaci dostali.

Pokud je nastaven Deadline, uživatelé budou dostávat připomínky na instalaci aktualizací. Pokud si svůj Office nezaktualizují do konce Deadline, aktualizace se samy nainstalují za 15 minut. To umožňuje uživatelům uložit si dokumenty na kterých v Office pracují a ukončit aplikace Office, které mají otevřené.

Pokud uživatel nezavře aplikace Office, aplikace budou automaticky ukončené za 15 minut, což může znamenat, že uživatel přijde o rozdělanou práci. Po ukončení všech aplikací Office se aktualizace nainstalují automaticky.

Atribut Deadline se aplikuje pouze na jednu sadu aktualizací. Pokud chcete používat atribut Deadline, ujistěte se, že je Office vždy aktualizován na nejnovější verzi, Deadline musíte totiž vždy přenastavit, když vyjde nová sada aktualizací.

Pro použití tohoto atributu musíte používat Office minimálně ve verzi Service Pack 1 (version 15.0.4569.1507).

Pokud používáte práv a politik skupin (Group policy) s šablonami pro administraci (Aministrative Template files) (ADMX/ADML) Office 2016, můžete použít Deadline nastavením práva Update Deadline. Nastavení této politiky najdete pod Computer Configuration\Administrative Templates\Microsoft Office 2016 (Machine)\Updates.

Nepovinný atribut.

Deadline="05/16/2014 18:30"

Atribut Channel (součást atributu Deadline)

Definuje, který kanál pro aktualizace bude použit pro aktualizaci Office po instalaci. Pamatujte, že jsou dvě hodnoty pro kanál aktualizací:

 • Kanál Přidat je používán pro specifikaci aktualizačního kanálu při instalaci Office.
 • Kanál Aktualizovat je používán pro změnu aktualizačního kanálu pro existující instalaci Office.

Pro více informací o kanálech nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Pokud používáte práva a politiky skupin (Group policy) s šablonami pro administraci (Aministrative Template files) (ADMX/ADML) Office 2016, můžete použít Channel nastavením práva Update Deadline. Nastavení této politiky najdete pod Computer Configuration\Administrative Templates\Microsoft Office 2016 (Machine)\Updates. Pokud je povolena, má tato politika přednost před atributem Channel nastaveným pomocí ODT.

Nepovinný atribut. Výchozí nastavení je Deffered pro Office 365 ProPlus a Current pro Visio Pro pro Office 365 a Project Online Desktop Client.

Channel="Current"
Channel="Deferred"
Channel="FirstReleaseDeferred"
Channel="FirstReleaseCurrent"
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!