Aktualizováno: 10.5.2023, Vytvořeno: 19.4.2023 | V kategorii:

Jak si vyžádat zasílání DMARC reportů

Co to je a proč je dobré takový report mít?

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) reporty jsou generovány a zasílány e-mailovými poskytovateli a službami, které přijímají e-maily z vaší domény. Když e-mailový poskytovatel přijme e-mail z vaší domény, zkontroluje DMARC politiku vaší domény a ověří, zda e-mail splňuje autentizační požadavky SPF a DKIM. Na základě výsledků ověření a nastavení vaší DMARC politiky pak e-mailový poskytovatel rozhodne, jak naložit s e-mailem.

E-mailoví poskytovatelé, jako jsou Microsoft a Seznam, zasílají DMARC reporty na základě informací, které mají o e-mailech z vaší domény. Tyto reporty obsahují informace o úspěšnosti autentizace e-mailů, které byly odeslány z vaší domény a doručeny jejich uživatelům.

Není zaručeno, že každý e-mailový poskytovatel nebo služba bude zasílat DMARC reporty, ale mnoho velkých poskytovatelů, jako jsou Google, Microsoft, Yahoo, Seznam a další, tak činí. Každý z těchto poskytovatelů má své vlastní postupy pro generování a zasílání DMARC reportů. Z toho důvodu můžete obdržet reporty od různých e-mailových poskytovatelů, což vám pomáhá získat ucelenější přehled o úspěšnosti autentizace e-mailů z vaší domény.

Co obsahuje report?

Ukázkový report pro společnosti Microsoft vypadá následovně:

<?xml version="1.0"?>
<feedback xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <version>1.0</version>
 <report_metadata>
  <org_name>Enterprise Outlook</org_name>
  <email>dmarcreport@microsoft.com</email>
  <report_id>934e8ef4a7544ed99f4db5984f03a94e</report_id>
  <date_range>
   <begin>1681516800</begin>
   <end>1681603200</end>
  </date_range>
 </report_metadata>
 <policy_published>
  <domain>bestonline.cz</domain>
  <adkim>r</adkim>
  <aspf>r</aspf>
  <p>none</p>
  <sp>reject</sp>
  <pct>100</pct>
  <fo>0</fo>
 </policy_published>
 <record>
  <row>
   <source_ip>185.178.175.48</source_ip>
   <count>4</count>
   <policy_evaluated>
    <disposition>none</disposition>
    <dkim>fail</dkim>
    <spf>fail</spf>
   </policy_evaluated>
  </row>
  <identifiers>
   <envelope_to>alessykora.cz</envelope_to>
   <envelope_from>innovative-www1.zcom.cz</envelope_from>
   <header_from>bestonline.cz</header_from>
  </identifiers>
  <auth_results>
   <spf>
    <domain>innovative-www1.zcom.cz</domain>
    <scope>mfrom</scope>
    <result>none</result>
   </spf>
  </auth_results>
 </record>
</feedback>

Tento DMARC report z Microsoftu poskytuje informace o tom, jak byly e-maily odeslané z domény bestonline.cz ověřeny na základě DMARC politiky.

Zde je přehled informací uvedených v reportu:

 1. Report_metadata: obsahuje informace o reportu, jako je název organizace, e-mail, ID reportu a časový rozsah, ve kterém byly e-maily sledovány.
 2. Policy_published: informace o DMARC politice vaší domény bestonline.cz. Například:
  • adkim a aspf nastaveny na 'r' znamená, že je použit režim relaxace pro DKIM a SPF ověření.
  • p nastaveno na 'none' znamená, že nebyla provedena žádná konkrétní akce, pokud došlo k selhání ověření.
  • sp nastaveno na 'reject' znamená, že e-maily od subdomén by měly být odmítnuty, pokud selžou ověření DMARC.
  • pct (procento) nastaveno na 100 znamená, že DMARC politika se vztahuje na 100% e-mailů z vaší domény.
  • fo (forensic reporting) nastaveno na 0 znamená, že nejsou generovány žádné podrobné zprávy o selháních.
  • source_ip: IP adresa odesílatele e-mailu.
  • count: počet e-mailů odeslaných z dané IP adresy.
  • policy_evaluated: výsledek ověření DKIM a SPF.
  • dkim a spf: hodnoty 'fail' znamenají, že ověření DKIM a SPF selhaly.
 3. Record: obsahuje detaily o e-mailech, které byly zaznamenány během časového rozsahu reportu.
 4. Identifiers: informace o e-mailových adresách použitých v obálce a hlavičce e-mailu.
  • envelope_to: e-mailová adresa příjemce.
  • envelope_from: e-mailová adresa odesílatele.
  • header_from: adresa odesílatele uvedená v hlavičce e-mailu.
 5. Auth_results: výsledky ověření SPF.
  • domain: doména použitá pro ověření SPF.
  • scope: rozsah ověření (mfrom = mail from).
  • result: výsledek ověření SPF (none znamená, že SPF nebylo ověřeno).

Obdobný report ze Seznamu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feedback>
  <version>1.0</version>
  <report_metadata>
    <org_name>seznam.cz a.s.</org_name>
    <email>abuse@seznam.cz</email>
    <report_id>szn_bestonline.cz-2023-04-17</report_id>
    <date_range>
      <begin>1681689600</begin>
      <end>1681776000</end>
    </date_range>
  </report_metadata>
  <policy_published>
    <domain>bestonline.cz</domain>
    <adkim>r</adkim>
    <aspf>r</aspf>
    <p>none</p>
    <sp>reject</sp>
    <pct>100</pct>
    <fo>0</fo>
  </policy_published>
  <record>
    <row>
      <source_ip>2a01:111:f400:fe0c::62b</source_ip>
      <count>1</count>
      <policy_evaluated>
        <disposition>none</disposition>
        <dkim>pass</dkim>
        <spf>pass</spf>
      </policy_evaluated>
    </row>
    <identifiers>
      <header_from>bestonline.cz</header_from>
    </identifiers>
    <auth_results>
       <dkim>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <result>pass</result>
        <selector>selector1</selector>
      </dkim>
       <spf>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <scope>mfrom</scope>
        <result>pass</result>
      </spf>
    </auth_results>
  </record><record>
    <row>
      <source_ip>2a01:111:f400:fe1a::631</source_ip>
      <count>2</count>
      <policy_evaluated>
        <disposition>none</disposition>
        <dkim>pass</dkim>
        <spf>pass</spf>
      </policy_evaluated>
    </row>
    <identifiers>
      <header_from>bestonline.cz</header_from>
    </identifiers>
    <auth_results>
       <dkim>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <result>pass</result>
        <selector>selector1</selector>
      </dkim>
       <spf>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <scope>mfrom</scope>
        <result>pass</result>
      </spf>
    </auth_results>
  </record>
</feedback>

Tento report od Seznam.cz tedy ukazuje, že e-maily odeslané z těchto IP adres byly úspěšně ověřeny pomocí DKIM a SPF. To znamená, že e-maily odeslané z těchto IP adres by měly být doručeny příjemcům bez problémů.

Je důležité sledovat reporty od různých firem, protože mohou poskytnout různé pohledy na doručitelnost e-mailů a pomoci vám identifikovat potenciální problémy.

Jak si nastavit, že chcete reporty získávat?

Jednoduše si ke své doméně přidejte následující DNS záznam:

 • Hostname: _dmarc.vasedomena.cz
 • TTL: ponechte vaše standardní jako u ostatních záznamů
 • Typ: txt
 • Hodnota: v=DMARC1;p=none;rua=mailto:vasmail@vasedomena.cz;
  ruf=mailto:vasmail@vasedomena.cz;sp=reject;ri=84600 (pište bez mezer)

Vysvětlení:

 • _dmarc.bestonline.cz: Tento název záznamu ukazuje, že se jedná o DMARC záznam pro doménu bestonline.cz.
 • 1800: Toto je TTL (Time to Live) záznamu v sekundách, což znamená, že DNS servery by měly uchovávat tento záznam v cache po dobu 1800 sekund (30 minut) před dalším dotazováním.
 • TXT: Tento záznam je uložen jako textový (TXT) záznam v DNS.
 • v=DMARC1: Toto označuje verzi DMARC protokolu, který je použit (v tomto případě verze 1).
 • p=none: Tato část záznamu definuje politiku pro hlavní doménu. Hodnota "none" znamená, že e-maily, které selžou v DMARC ověření, nebudou zamítnuty ani karanténovány, ale budou zpracovány jako obvykle. Tato volba je často používána pro monitorování a sběr dat před uplatněním přísnější politiky.
 • rua=mailto:vasmail@vasedomena.cz:: Toto je adresa, na kterou mají být zasílány DMARC agregované reporty, které poskytují informace o úspěšnosti autentizace e-mailů.
 • ruf=mailto:vasmail@vasedomena.cz: Toto je adresa, na kterou mají být zasílány DMARC forenzní reporty, které poskytují podrobnější informace o e-mailech, které selhaly v DMARC ověření.
 • sp=reject: Tato část záznamu definuje politiku pro subdomény. Hodnota "reject" znamená, že e-maily, které selžou v DMARC ověření a pocházejí ze subdomén, budou zamítnuty.
 • ri=84600: Toto je interval reportování v sekundách, který určuje, jak často by měly být DMARC reporty generovány a odesílány. V tomto případě je interval nastaven na 84600 sekund (23 hodin 30 minut). Abyste to nemuseli počítat, tak měsíční report je ri=2592000 🙂
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!