Článek napsal Tomáš Sýkora
Zakladatel společnosti Innovative Business, která se zabývá smysluplným využitím technologií pro podnikání. Mimo jiné provozuje tento portál Bestonline.cz nabízející osvědčené cloudové technologie. Dále portál Business Robots pronajímající softwarové roboty a službu Robolytix pro optimalizaci firemních procesů.
Aktualizováno: 10.5.2023, Vytvořeno: 19.4.2023 | V kategorii:

Jak si vyžádat zasílání DMARC reportů

Co to je a proč je dobré takový report mít?

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) reporty jsou generovány a zasílány e-mailovými poskytovateli a službami, které přijímají e-maily z vaší domény. Když e-mailový poskytovatel přijme e-mail z vaší domény, zkontroluje DMARC politiku vaší domény a ověří, zda e-mail splňuje autentizační požadavky SPF a DKIM. Na základě výsledků ověření a nastavení vaší DMARC politiky pak e-mailový poskytovatel rozhodne, jak naložit s e-mailem.

E-mailoví poskytovatelé, jako jsou Microsoft a Seznam, zasílají DMARC reporty na základě informací, které mají o e-mailech z vaší domény. Tyto reporty obsahují informace o úspěšnosti autentizace e-mailů, které byly odeslány z vaší domény a doručeny jejich uživatelům.

Není zaručeno, že každý e-mailový poskytovatel nebo služba bude zasílat DMARC reporty, ale mnoho velkých poskytovatelů, jako jsou Google, Microsoft, Yahoo, Seznam a další, tak činí. Každý z těchto poskytovatelů má své vlastní postupy pro generování a zasílání DMARC reportů. Z toho důvodu můžete obdržet reporty od různých e-mailových poskytovatelů, což vám pomáhá získat ucelenější přehled o úspěšnosti autentizace e-mailů z vaší domény.

Co obsahuje report?

Ukázkový report pro společnosti Microsoft vypadá následovně:

<?xml version="1.0"?>
<feedback xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <version>1.0</version>
 <report_metadata>
  <org_name>Enterprise Outlook</org_name>
  <email>dmarcreport@microsoft.com</email>
  <report_id>934e8ef4a7544ed99f4db5984f03a94e</report_id>
  <date_range>
   <begin>1681516800</begin>
   <end>1681603200</end>
  </date_range>
 </report_metadata>
 <policy_published>
  <domain>bestonline.cz</domain>
  <adkim>r</adkim>
  <aspf>r</aspf>
  <p>none</p>
  <sp>reject</sp>
  <pct>100</pct>
  <fo>0</fo>
 </policy_published>
 <record>
  <row>
   <source_ip>185.178.175.48</source_ip>
   <count>4</count>
   <policy_evaluated>
    <disposition>none</disposition>
    <dkim>fail</dkim>
    <spf>fail</spf>
   </policy_evaluated>
  </row>
  <identifiers>
   <envelope_to>alessykora.cz</envelope_to>
   <envelope_from>innovative-www1.zcom.cz</envelope_from>
   <header_from>bestonline.cz</header_from>
  </identifiers>
  <auth_results>
   <spf>
    <domain>innovative-www1.zcom.cz</domain>
    <scope>mfrom</scope>
    <result>none</result>
   </spf>
  </auth_results>
 </record>
</feedback>

Tento DMARC report z Microsoftu poskytuje informace o tom, jak byly e-maily odeslané z domény bestonline.cz ověřeny na základě DMARC politiky.

Zde je přehled informací uvedených v reportu:

 1. Report_metadata: obsahuje informace o reportu, jako je název organizace, e-mail, ID reportu a časový rozsah, ve kterém byly e-maily sledovány.
 2. Policy_published: informace o DMARC politice vaší domény bestonline.cz. Například:
  • adkim a aspf nastaveny na 'r' znamená, že je použit režim relaxace pro DKIM a SPF ověření.
  • p nastaveno na 'none' znamená, že nebyla provedena žádná konkrétní akce, pokud došlo k selhání ověření.
  • sp nastaveno na 'reject' znamená, že e-maily od subdomén by měly být odmítnuty, pokud selžou ověření DMARC.
  • pct (procento) nastaveno na 100 znamená, že DMARC politika se vztahuje na 100% e-mailů z vaší domény.
  • fo (forensic reporting) nastaveno na 0 znamená, že nejsou generovány žádné podrobné zprávy o selháních.
  • source_ip: IP adresa odesílatele e-mailu.
  • count: počet e-mailů odeslaných z dané IP adresy.
  • policy_evaluated: výsledek ověření DKIM a SPF.
  • dkim a spf: hodnoty 'fail' znamenají, že ověření DKIM a SPF selhaly.
 3. Record: obsahuje detaily o e-mailech, které byly zaznamenány během časového rozsahu reportu.
 4. Identifiers: informace o e-mailových adresách použitých v obálce a hlavičce e-mailu.
  • envelope_to: e-mailová adresa příjemce.
  • envelope_from: e-mailová adresa odesílatele.
  • header_from: adresa odesílatele uvedená v hlavičce e-mailu.
 5. Auth_results: výsledky ověření SPF.
  • domain: doména použitá pro ověření SPF.
  • scope: rozsah ověření (mfrom = mail from).
  • result: výsledek ověření SPF (none znamená, že SPF nebylo ověřeno).

Obdobný report ze Seznamu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feedback>
  <version>1.0</version>
  <report_metadata>
    <org_name>seznam.cz a.s.</org_name>
    <email>abuse@seznam.cz</email>
    <report_id>szn_bestonline.cz-2023-04-17</report_id>
    <date_range>
      <begin>1681689600</begin>
      <end>1681776000</end>
    </date_range>
  </report_metadata>
  <policy_published>
    <domain>bestonline.cz</domain>
    <adkim>r</adkim>
    <aspf>r</aspf>
    <p>none</p>
    <sp>reject</sp>
    <pct>100</pct>
    <fo>0</fo>
  </policy_published>
  <record>
    <row>
      <source_ip>2a01:111:f400:fe0c::62b</source_ip>
      <count>1</count>
      <policy_evaluated>
        <disposition>none</disposition>
        <dkim>pass</dkim>
        <spf>pass</spf>
      </policy_evaluated>
    </row>
    <identifiers>
      <header_from>bestonline.cz</header_from>
    </identifiers>
    <auth_results>
       <dkim>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <result>pass</result>
        <selector>selector1</selector>
      </dkim>
       <spf>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <scope>mfrom</scope>
        <result>pass</result>
      </spf>
    </auth_results>
  </record><record>
    <row>
      <source_ip>2a01:111:f400:fe1a::631</source_ip>
      <count>2</count>
      <policy_evaluated>
        <disposition>none</disposition>
        <dkim>pass</dkim>
        <spf>pass</spf>
      </policy_evaluated>
    </row>
    <identifiers>
      <header_from>bestonline.cz</header_from>
    </identifiers>
    <auth_results>
       <dkim>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <result>pass</result>
        <selector>selector1</selector>
      </dkim>
       <spf>
        <domain>bestonline.cz</domain>
        <scope>mfrom</scope>
        <result>pass</result>
      </spf>
    </auth_results>
  </record>
</feedback>

Tento report od Seznam.cz tedy ukazuje, že e-maily odeslané z těchto IP adres byly úspěšně ověřeny pomocí DKIM a SPF. To znamená, že e-maily odeslané z těchto IP adres by měly být doručeny příjemcům bez problémů.

Je důležité sledovat reporty od různých firem, protože mohou poskytnout různé pohledy na doručitelnost e-mailů a pomoci vám identifikovat potenciální problémy.

Jak si nastavit, že chcete reporty získávat?

Jednoduše si ke své doméně přidejte následující DNS záznam:

 • Hostname: _dmarc.vasedomena.cz
 • TTL: ponechte vaše standardní jako u ostatních záznamů
 • Typ: txt
 • Hodnota: v=DMARC1;p=none;rua=mailto:vasmail@vasedomena.cz;
  ruf=mailto:vasmail@vasedomena.cz;sp=reject;ri=84600 (pište bez mezer)

Vysvětlení:

 • _dmarc.bestonline.cz: Tento název záznamu ukazuje, že se jedná o DMARC záznam pro doménu bestonline.cz.
 • 1800: Toto je TTL (Time to Live) záznamu v sekundách, což znamená, že DNS servery by měly uchovávat tento záznam v cache po dobu 1800 sekund (30 minut) před dalším dotazováním.
 • TXT: Tento záznam je uložen jako textový (TXT) záznam v DNS.
 • v=DMARC1: Toto označuje verzi DMARC protokolu, který je použit (v tomto případě verze 1).
 • p=none: Tato část záznamu definuje politiku pro hlavní doménu. Hodnota "none" znamená, že e-maily, které selžou v DMARC ověření, nebudou zamítnuty ani karanténovány, ale budou zpracovány jako obvykle. Tato volba je často používána pro monitorování a sběr dat před uplatněním přísnější politiky.
 • rua=mailto:vasmail@vasedomena.cz:: Toto je adresa, na kterou mají být zasílány DMARC agregované reporty, které poskytují informace o úspěšnosti autentizace e-mailů.
 • ruf=mailto:vasmail@vasedomena.cz: Toto je adresa, na kterou mají být zasílány DMARC forenzní reporty, které poskytují podrobnější informace o e-mailech, které selhaly v DMARC ověření.
 • sp=reject: Tato část záznamu definuje politiku pro subdomény. Hodnota "reject" znamená, že e-maily, které selžou v DMARC ověření a pocházejí ze subdomén, budou zamítnuty.
 • ri=84600: Toto je interval reportování v sekundách, který určuje, jak často by měly být DMARC reporty generovány a odesílány. V tomto případě je interval nastaven na 84600 sekund (23 hodin 30 minut). Abyste to nemuseli počítat, tak měsíční report je ri=2592000 🙂
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram