Aktualizováno: 26.1.2021, Vytvořeno: 26.1.2021 | V kategorii: , , ,

Základní nastavení kdo může prezentovat v Teams schůzce

Po založení online schůzky v Microsoft Teams máte možnost měnit možnosti schůzky. Vlastnosti jsou například čekání v předsálí, nebo role účastníků.

Základní nastavení kdo může prezentovat v Teams schůzce 1
Možnosti schůzky v aplikaci Teams

Pokud chcete nastavit základní role účastníků automaticky na uživatele, nikoliv na prezentující, jak je to nastaveno defaultně v Microsoft 365, budete potřebovat PowerShell.

Připojení do Microsoft Teams pomocí PowerShellu

Pokud ještě tento modul nemáte nainstalován, nainstalujte si ho pomocí příkazu:

Install-Module MicrosoftTeams

Po instalaci naimportujte Microsoft Teams PowerShell a spusťte Skype for Business Session:

Import-Module -Name MicrosoftTeams
$userCredential = Get-Credential
$sfbSession = New-CsOnlineSession -Credential $userCredential
Import-PSSession $sfbSession

Pokud již jste modul používali, nemusíte ho znovu instalovat. Pouze zadejte přihlašovací údaje a spusťte session.

$credential = Get-Credential

#Připojení to Microsoft Teams
Connect-MicrosoftTeams -Credential $credential

#Connection to Skype for Business Online and import into Ps session
$session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PsSession $session

Pokud vám modul nefunguje, zkuste ho aktualizovat.

Update-Module MicrosoftTeams

Chcete odinstalovat Teams PowerShell modul?

Uninstall-Module MicrosoftTeams

Nastavení všech účastníků jako hostů, nikoliv jako prezentujících, pro všechny Teams schůzky

Tento příkaz změní v Teams policy "Global" nastavení

Set-CsTeamsMeetingPolicy -Identity Global -DesignatedPresenterRoleMode "OrganizerOnlyUserOverride"

Další možnosti pro nastavení Kdo může prezentovat? v Teams nastavte parametr DesignatedPresenterRoleMode na jednu z následujících možností:

  • EveryoneUserOverride: Všichni (Everyone) účastníci schůzky jsou prezentující - toto je základní nastavení pro každý Microsoft 365 tenant.
  • EveryoneInCompanyUserOverride: Všichni ze stejné organizace (tenantu Microsoft 365) jsou prezentující.
  • OrganizerOnlyUserOverride: Pouze pořadatel je při připojení ke schůzce prezentující.

I přesto, že je toto základní nastavení, pořadatelé mohou libovolně role měnit při schůzce a v nastavení schůzky tak jak jsou zvyklí.

Odpojení od Microsoft Teams organizace v PowerShellu

Disconnect-MicrosoftTeams
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!