Vývoj webových aplikací s přidanou hodnotou

Důraz na plné pochopení obchodních záměrů a souvislostí pro vznik aplikace

Společnost Innovative Business, která provozuje web Bestonline.cz se dlouhodobě věnuje technologickým inovacím, což nám umožňuje vnést do analýz a návrhů i naše zkušenosti a doporučení. Můžeme pomoct i našimi nápady, zapojením umělé inteligence a dalšími vychytávkami.

Komunikace

Protože nezbytným předpokladem úspěchu je rozumět si, představíme raději hned, s kým bude probíhat nejčastěji.

Tomáš se bude vyskytovat především v části analýzy a návrhu. Má za sebou mnoho projektů, působí jako konzultant a poradce v mnoha firmách a agenturách, kde těží ze své schopnosti kombinovat nové technologie a obchod.

Tomáš Sýkora
Tomáš Sýkora, majitel společnosti

Michal povede celý projekt a vývoj webové aplikace na platformě Microsoft ASP.NET. V jeho osobě máte záruku, že nebude vaše aplikace pouze programována, ale programována s konkrétním cílem, k němuž bude domyšlena každá součást, každá komponenta, každý výstup pro klienta.

Michal Zemek

Metodika vývoje webové aplikace

Provedeme vás celým procesem, který zahrnuje řadu kroků od analýzy po spuštění finální verze. Je pro nás důležité, aby byl vývoj webové aplikace prováděn metodicky a byl zajištěn očekávaný výsledek bez chyb a problémů.

1. Analýza potřeb a požadavků na webovou aplikaci
Sběr informací o cílové skupině, o tom, co webová aplikace má dělat, a o tom, jaké funkce by měla obsahovat. Je důležité zjistit, co je pro uživatele důležité a co očekávají od webové aplikace. Analýza potřeb a požadavků také zahrnuje zhodnocení konkurenčních produktů a zjištění, co je na trhu k dispozici a co je třeba přidat nebo zlepšit.

2. Navržení a prototypování webové aplikace
Zahrnuje navrhování uživatelského rozhraní a funkcí webové aplikace. Musí být funkční a snadno použitelná pro uživatele. Prototypování je provedeno pomocí nástrojů pro navrhování uživatelského rozhraní, aby se zjistilo, jak webová aplikace bude fungovat a vypadat.

3. Vývoj webové aplikace
Kódování webové aplikace a integrace s ostatními systémy a službami. Zajistíme, aby byl kód kvalitní a aby webová aplikace byla optimalizována pro rychlé načítání a použití. V tomto kroku je také důležité zajistit, aby webová aby webová aplikace byla optimalizována pro rychlé načítání a použití. V tomto kroku je také důležité zajistit, aby fungovala správně na různých zařízeních a prohlížečích.

4. Testování webové aplikace
Testování z hlediska funkčnosti, výkonu, bezpečnosti a uživatelského rozhraní. Je důležité zajistit, aby webová aplikace fungovala správně a aby splňovala požadavky a očekávání uživatelů. Testování může být provedeno manuálně nebo automatizovaně pomocí nástrojů pro testování.

5. Spuštění finální verze webové aplikace
Tento krok zahrnuje nasazení webové aplikace v prostředí Microsoft Azure a její spuštění pro uživatele. Je důležité zajistit, aby webová aplikace byla dostupná a fungovala správně pro všechny uživatele.

6. Pravidelná údržba a aktualizace webové aplikace
Aby byla stále vyhovující pro uživatele, fungovala správně a bezpečně, je třeba pravidelná aktualizace.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram