Sofa Business (roční předplatné)

od společnosti 
, v kategorii 

Řízení dokumentů, datových zpráv i procesů v digitálních agendách s elektronickým podpisem, a chytrou archivací přímo v Microsoft 365.

Obsahuje:

 • Workflow a digitální agendy
 • Elektronický podpis
 • Chytrý digitální archiv

Sofa je jedinečné řešení pro rychlou digitalizaci kanceláří bez investice.

4 800  Cena s DPH: 5 808 

😊
Přátelská a zkušená podpora pro bezproblémovou konfiguraci a nastavení.
💨
Rychlé a pohodlné dodání licencí a předplatných e-mailem.
📜
100% legální licence přímo od výrobce.
Bezpečná platba pomocí:
Powered by stripe - badgeVerified by Visa

Specifikace:

Služba Sofa Business (roční předplatné)

Co obsahuje Sofa

 • SignPoint: Řešení pro elektronické podepisování smluv a dalších dokumentů
 • Firemní agendy: Předpřipravené nejčastější firemní agendy a možnost vytvářet vlastní integrovaným workflow designerem
 • SmartSafe: Inteligentní archiv pro řízenou péči o dokumenty po celou dobu jejich životnosti
 • Datové schránky: Napojení na datovky pro komunikaci s úřady nebo dalšími subjekty
 • Lokalizace: CZE, SLO, ENG, GER

Integrováno s Vaším Microsoft 365

Sofa 365 Bridge integruje vaše prostředí Microsoft 365 s agendami a funkcemi aplikace Sofa. Dokumenty tak můžete odeslat rovnou z prostředí aplikací Microsoft 365 do podepisovací agendy SignPoint.

 • Přihlašování do Sofa prostřednictvím firemního účtu Microsoft
 • Odesílání dokumentů do agend Sofa přímo z aplikací Office
 • Archivace dokumentů z knihoven SharePoint a OneDrive
 • Možnost ukládání dokumentů do Azure Blob Storage zákazníkova vlastního tenantu
 • Integrace aplikace Sofa do prostředí Microsoft Teams
 • Integrace Microsoft Power Automate se Sofa přes rozhraní Graph API

Elektronický podpis Sofa SignPoint

Umožňuje podepisovat přímo v Microsoft Office, kde díky Sofa Bridge můžete spustit agendu podepisování ve svém Wordu:

Sofa Business (roční předplatné) 1

Váš podpis platný a ověřitelný v celé EU podle eIDAS přidáte během několika kliknutí. Můžete přidat i vlastní vizuální parafu:

Sofa Business (roční předplatné) 3

Vaši obchodní partneři nemusí mít aplikaci Sofa. Stačí, když vyplníte správné jméno, e-mail a telefonní číslo. Sofa SignPoint uživatele ověří a zajistí jeho elektronický podpis:

Sofa Business (roční předplatné) 5

Sofa podepsaný dokument automaticky uloží a podle nastavených pravidel archivuje. K dokumentu se můžete kdykoliv bezpečně vrátit a ověřit jeho platnost i po letech:

Sofa Business (roční předplatné) 7

Ověřování dokumentů

Sofa Business (roční předplatné) 9V hlavním menu je dostupná položka Ověření dokumentu. Touto cestou je možné okamžitě ověřit jakýkoliv dokument a všechny elektronické podpisy v něm. Tato ověření probíhají prostřednictvím kvalifikované služby SecuSign od Software602. Služba SecuSign je komplexní nástroj pro práci s el. dokumenty ve shodě s nařízením eIDAS a poskytuje bezpečnou práci s autorizovanými el. dokumenty. Služba je dostupná i pro integraci s jinými systémy i přes API rozhraní Sofa.

 

 

Datové schránky pro váš byznys

Hromadné odesílání datových zpráv na více schránek

Funkci hromadného odesílání datových zpráv oceníte především ve chvíli, kdy potřebujete odeslat stejnou datovou zprávu na větší množství adresátů. Odesíláte-li například dodatek ke smlouvě všem vašim partnerům nebo změnu obchodních podmínek svým klientům hromadné odeslání datové zprávy se v tuto chvíli jeví, jako nejrychlejší a nejlevnější varianta. Standardní služby pro Datové schránky tuto funkci běžně nenabízejí a je nutné datovou zprávu odesílat každému jednomu uživateli zvlášť. Tuto funkci nabízí nyní právě aplikace Sofa.

Oprávnění pro více datových schránek v jedné firmě

Je možné nastavovat oprávnění pro čtení a odesílání datových zpráv uživatelům samostatně pro každou připojenou datovou schránku. V nastavení přístupu ke zvolené datové schránce (Administrace -> Datové schránky -> Nastavení přístupu do datových schránek) je možné uvést, které role nebo skupiny mají mít k této schránce právo čtenáře, odesílatele nebo zpracovatele.

Seskupení datových zpráv přes jednotlivé datové schránky

Pro případ, že by uživatel spravoval více než jednu datovou schránku připojenou k Sofa, může využít pohled na všechny datové zprávy naráz, bez nutnosti se přepínat mezi jednotlivými datovými schránkami.

Přijatou datovou zprávu lze předat k vyřízení skupině nebo procesu

Dosud bylo možné předat datovou zprávu k vyřízení pouze uživateli. Sofa 5 umožní předání i skupině uživatelů. Pomocí automatizace tedy můžeme docílit toho, že datové zprávy od určitého odesilatele budou automaticky přiřazeny na skupinu účetních, právníků, managementu a již není potřeba datové zprávy jednotlivě třídit.

Odesílání datových zpráv agendou nebo externím informačním systémem

V administraci lze pro vybrané agendy nebo externí informační systémy povolit odesílání datových zpráv aparátem Sofa. V takovém případě mohou odesílat ze všech připojených datových schránek v dané firmě.

Sofa Business (roční předplatné) 11

 

Firemní agendy

Nástroj pro správu požadavků a jejich schvalování, díky kterému získáte kontrolu nad tím, co se ve vaší společnosti děje.

Vyberete požadavek na schválení na portálu:

Sofa Business (roční předplatné) 13

Vyplníte přehledný formulář žádosti a odešlete ke schválení. Sofa zajistí digitální proces schvalování:

Sofa Business (roční předplatné) 15

 

Finální elektronické dokumenty uchováte v inteligentním archivu, který zajišťuje opatřením dokumentů časovými razítky jejich dlouhodobou platnost:

 

Sofa Business (roční předplatné) 17

Digitální archiv Sofa SmartSafe

Dokumenty můžete vložit do archivu SmartSafe odkudkoliv. Z e-mailu, z datové schránky nebo z aplikací Office. Archiv je připraven na evidenci od běžných formátů dokumentů, přes obrazové a zvukové záznamy až po specifické formáty. Z informačních systémů lze ukládat přes API rozhraní.

Sofa Business (roční předplatné) 19

Nemusíte se o nic starat, SmartSafe zajistí právní validitu dokumentů. Na základě pravidel, které pro jednotlivé dokumenty sami nastavíte:

Sofa Business (roční předplatné) 21

Vyhledávání v archivu je možné pomocí přednastavených filtrů a fulltextovému vyhledávání:

Sofa Business (roční předplatné) 23

Pro zajímavost: Výrobce udává, jako nejčastěji poptávane archivace:

 • archivaci účetních dokladů
 • archivace mzdových dokladů
 • archivace smluv
 • archivace daňových dokladů
 • archivace datových zpráv
 • archivace faktur

Cena je roční předplatné pro jednoho uživatele.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram