Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Requestor

profesionální nástroj pro podporu zákazníků

Requestor logo

Requestor představuje řešení se širokou škálu možností nasazení, které obsahuje všechny dostupné funkce pro firemní zákaznickou podporu. Requestor je snadno rozšiřitelný, stále se zlepšuje a je možné jej integrovat do dalších aplikací. A pokud již vaše společnost používá jiné řešení, je zde možnost bezpečného přechodu včetně všech aktuálních dat.

Předplatné služby Requestor

Předplatné služby je možné platit měsíčně nebo na 12 měsíců s cenovým zvýhodněním. Služba se hradí společnosti Requestor Technologies s.r.o., která poskytuje záruky na ochranu osobních údajů a technickou podporu.

Vyzkoušejte na 30 dní

featuresPopis základních funkcionalit


 • Automatizace
  Automatizace umožňují reagovat na události, které v Requestoru nastanou bez nutnosti zásahu uživatele. Mohou být uplatňovány na nové i existující požadavky, včetně automatických požadavků z kalendáře.
 • Katalogy služeb
  Cílem katalogů je centrálně oddělit a nadefinovat služby (kategorie), které organizace poskytuje v oblasti řešení požadavků a podpory svým zákazníkům nebo zaměstnancům.
 • Emailová komunikace
  Centrální správa e-mailů s podporou bohaté funkcionality. Requestor obsahuje velkou paletu předdefinovaných emailových notifikací, které reagují na vzniklé události.
 • Formuláře
  Formuláře představují účinný nástroj pro zachycení libovolných informací, které jsou vyžadovány při zadávání požadavku.
 • Pracovní postupy
  Běh požadavků v Requestoru, se řídí pracovními postupy. Každý požadavek je v danou v chvíli v určitém stavu a Requestor umožňuje, dle definovaného postupu, jeho stav měnit.
 • Správa požadavků
  Z jednoho místa je možné efektivně spravovat všechny požadavky, které přicházejí do organizace od zaměstnanců nebo zákazníků libovolnou cestou.
 • Priority
  Priority pomáhají řešit požadavky na základě určení úrovně důležitosti. Je možné vytvořit neomezené množství různých priorit z několika typů a využívat je napříč aplikací.
 • Schvalování
  Pro schvalování vybraných akcí ve vaší společností je možné definovat schvalovací procesy a určovat, který uživatel nebo pracovní pozice bude souhlas udělovat.
 • SLA
  Vytvořením a používáním SLA lze jasně definovat kvalitu a rychlost služeb, které jsou poskytovány zákazníkům nebo zaměstnancům.
 • Sledování času
  Umožňuje řešitelům požadavků zaznamenat čas nebo období, které tráví řešením požadavku společně s popisem činnosti.
 • Štítky
  Štítky jsou šikovným nástrojem, který významně pomáhá v třídění a seskupování požadavků s podobnými tématy řešení.
 • Úkoly
  Úkoly v Requestoru umožňují naplánovat a vést evidenci klasických úkolů, které je nutné splnit. Úkoly je možné svázat s požadavky.

Pro klienty podpory jsou k dispozici následující funkce


 • Portál
  Interní portál představuje místo, kde mohou zákazníci komfortně vkládat požadavky. Portál umožňuje intuitivně navigovat uživatele dle zvolené kategorie a typu požadavku k formuláři pro zadání nového požadavku.
 • Intuitivní a přizpůsobitelné prostředí
  V reálném čase má zákazník jasný přehled o tom, co se aktuálně děje s jeho požadavky.
 • Oznámení
  Requestor umožňuje nakonfigurovat a zobrazit oznámení uživatelům, které se zobrazí na všech stránkách. Oznámení je určeno pro zobrazení důležitých informací.

Pracovníci podpory mají k dispozici


 • Informace v reálném čase
  Při práci s požadavky se automaticky a v reálné čase zobrazují uživatelům všechny změny. Uživatelům Requestoru tak neuniknou nové požadavky, komentáře, změny stavů a další události.
 • Databázi znalostí
  Databáze znalostí poskytuje prostředí pro shromažďování, správu a sdílení informací. Pomáhá dokumentovat osvědčené postupy a nabídnout je k dalšímu využití kolegům v týmu nebo zákazníkům.
 • Připravené odpovědi
  Připravené šablony s texty přináší úsporu času řešitelům požadavků v případě zadávání opakujících se odpovědí.
 • Kalendář
  Kalendář pomáhá v Requestoru sledovat a plánovat nedostupnost řešitelů požadavků, řešit zastupování, zobrazovat řešitelům přehledně termíny požadavků a úkoly.
 • Dokumenty
  Requestor umožňuje ukládat libovolné dokumenty na jedno centrální místo. Řešitelé požadavků mohou jednoduše na dokumenty odkazovat v průběhu řešení požadavku.
 • Mobilní aplikaci
  Mobilní aplikace Requestoru umožňuje komfortní správu požadavků z mobilního telefonu nebo tabletu.

Přehledy a metriky


 • Pohledy na požadavky
  Requestor umožňuje, aby si každý uživatel mohl přehledně a rychle zobrazil požadavky, se kterými chcete pracovat, dle libovolných podmínek.
 • Reporty a analýzy
  Reporty poskytují cenná data pro měření, monitorování a optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Spokojenost uživatelů
  Spokojenost uživatelů s poskytovanými službami či jejich úrovní je klíčová metrika, kterou byste měli sledovat. Představuje cenný podklad pro zpětné hodnocení a dává vám možnost vylepšovat služby.

Integrace s dalšími násrtoji


 • Requestor API
  Prostřednictvím Requestor API lze automaticky přenášet data oběma směry. Requestor tak můžete propoji s CRM, e-shopem, objednávkovým systémem, ERP systémem a řadou dalších aplikací.
 • Převod dat
  Requetor podporuje snadnou migraci dat z jiných řešení bez jakéhokoliv omezení. Můžete snadno importovat požadavky, komentáře, zákazníky, uživatele, dokumenty, znalosti atd.

e-mail icon facebook icon google plus icon linkedin icon twitter icon

Děkujeme, že nás doporučujete