Aktualizováno: 12.12.2019, Vytvořeno: 12.12.2019 | V kategorii: ,

Připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu

Pozor, modrý příkazový řádek PowerShell! V tomto článku se naučíme, jak se pomocí powershellu připojit do Exchange Online.

Připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu 1
Přihlášení do Exchange Online pomocí PowerShell modulu Exchange Online EXO V2

Otevřete PowerShell jako správce a ověřte jeho nastavení

Nainstalujte poslední PowerShellGet. Poté zavřete PowerShell a spusťte ho znova.

Připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu 3
Install-PackageProvider -Name NuGet -Force

Nastavte spouštění pouze důvěryhodných vzdálených skriptů:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Ověřte, zda je povoleno základní ověřování Basic = true pro Windows Remote Management (WinRM):

winrm get winrm/config/client/auth

Pokud není, použijte:

winrm set winrm/config/client/auth @{Basic="true"}

Nainstalujte nebo aktualizujte modul EXO V2.

Připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu 5
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement
Update-Module -Name ExchangeOnlineManagement

Připojte se k Exhange Online pomocí PowerShellu s použitím vícefaktorového ověřování MFA

1. Importujte nainstalovaný modul pro Exchange Online - EXO V2

Import-Module ExchangeOnlineManagement
Import-Module ExchangeOnlineManagement

2. Vložte příkaz k připojení do Exchange online pomocí účtu správce Office 365. Toto vyvolá přihlašovací okno moderního ověřování. Po ověření můžete zadávat své příkazy.

Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName ales.sykora@innovativebusiness.cz -ShowProgress $true
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName vas@adminucet.cz -ShowProgress $true

3. Ukončete připojení.

Disconnect-ExchangeOnline
Disconnect-ExchangeOnline

Připojte se k Exchange Online pomocí PowerShellu bez použití MFA

Používejte pouze v případě, že vaše organizace Microsoft 365 nepoužívá vícefaktorové ověřování MFA.

1. Načtěte modul Exchange Online (EXO V2)

Import-Module ExchangeOnlineManagement

2. Načtěte přihlašovací údaje správce

$UserCredential = Get-Credential

3. Přihlašte se do Exchange Online a zadejte své další příkazy.

Connect-ExchangeOnline -Credential $UserCredential -ShowProgress $true

4. Ukončete připojení

Disconnect-ExchangeOnline

Zdroj: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/connect-to-exchange-online-powershell?view=exchange-ps#connect-to-exchange-online-powershell-using-modern-authentication

Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!