Aktualizováno: 6.5.2021, Vytvořeno: 6.5.2021 | V kategorii:

Organizace nelze přepnout na Teams Only

Právě jsem dořešil zajímavý problém v Microsoft 365 Business. Prostředí Microsoft Teams bylo nakonfigurováno na ostrovní režim (Islands - lze používat Teams i Skype pro firmy) a bylo potřeba ho aktualizovat na Teams Only. To se bohužel přes Admin center nedařilo. Takže bylo potřeba vyzkoušet PowerShell. Což také úplně nezabralo. Jak se to dá vyřešit, se dočtete v tomto článku.

[test_snip]

Organizace nelze přepnout na Teams Only 1
Teams Admin center - nelze nastavit Teams Only

Připojení do Teams pomocí PowerShellu a nastavení Teams Only pro tenant

Nainstalujte Microsoft Teams modul do PowerShellu.

Install-Module MicrosoftTeams

Pokud už modul máte, aktualizujte ho.

Update-Module MicrosoftTeams

Vyvolejte okno na zadání přihlašovacích údajů k připojení.

$credential = Get-Credential

Připojte se do Teams pomocí zadaných údajů.

Connect-MicrosoftTeams -Credential $credential

Zjistěte aktuální politiku koexistence Teams a Skype pro firmy pomocí Get-CsTeamsUpgradePolicy.

Get-CsTeamsUpgradePolicy -Identity Global

Změňte nastavení všech uživatelů na Teams Only pomocí PowerShell příkazu Grant-CsTeamsUpgradePolicy. (neaplikuje se na uživatele, kteří mají vlastní nastavení (to má vyšší prioritu než globální nastavení).

Grant-CsTeamsUpgradePolicy -PolicyName UpgradeToTeams -Global

Varování, které je správně:

WARNING: *All* users in this tenant are now full Teams-only users, except for any users that have an explicit policy
assignment of TeamsUpgradePolicy. Teams-only users cannot use Skype for Business clients, except to join Skype for
Business meetings. For details, see http://aka.ms/UpgradeToTeams.

Varování, které je špatně uvidíte pokud - používáte lync server nebo pokud nemáte přidán DNS záznam Microsoft 365 Lyncdiscover.

This organization cannot be upgraded to Teams Only mode. One or more M365 domains have a public DNS record that points
to an on-premises Skype for Business Server deployment. The domain records at fault are {[lyncdiscover.suincubator.ai,4
5.13.252.170];}. To upgrade this tenant to Teams Only, first complete the migration of all users from on-premises Skype
 for Business Server to the cloud (using Move - Cs User), and then disable Skype for Business hybrid configuration for
this tenant and update the DNS records to point to M365. After these steps are complete, you can execute this command,
after which all users and any subsequently created new users will be Teams Only.
  + CategoryInfo     : NotSpecified: (:) [Grant-CsTeamsUpgradePolicy], ArgumentException
  + FullyQualifiedErrorId : System.ArgumentException,Microsoft.Rtc.Management.AD.Cmdlets.CopyOcsTeamsUpgradePolicyCm
  dlet
  + PSComputerName    : api.interfaces.records.teams.microsoft.com

Pokud vám chyběly záznamy lyncdiscover pro Microsoft 365, přidejte je do DNS, vyčkejte alespoň 30 min než se změna propíše a použijte tento příkaz znovu.

Následně přejděte do Teams Admin centra a změňte nastavení na Teams only. Nyní to půjde bez problémů.

Organizace nelze přepnout na Teams Only 3
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!