Aktualizováno: 8.3.2018, Vytvořeno: 8.3.2018 | V kategorii: , ,

Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF

E-mailové zprávy, které odesíláte nemusí vždy být vaše. Co tím myslím? Internetoví útočníci mohou například podvrhnout vaši e-mailovou adresu jako jejich vlastní. Může tak přijít e-mail, který se tváří jako odeslaný od vás, ale není to pravda.

Jak se můžete chránit? Pomocí speciálních DNS záznamů typu TXT. Těmito záznamy jsou v Office 365 záznamy SPF, DKIM a DMARC. Ty přidáte ke své doméně a máte vyhráno.

Co je SPF záznam pro Office 365 a jak ho nastavit?

SPF = Sender Policy Framework ověřuje IP adresu odesílatele a pomáhá tak zabránit zfalšování (spoofingu) odesílatele e-mailu.

V DNS záznamech je zapsán jako TXT záznam potřebný pro služby Microsoft 365 (dříve Office 365) a jiné služby, které odesílají e-maily jménem vaší domény. SPF záznam spolupracuje se záznamem DMARC.

v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

Takto vypadá DNS záznam typu TXT pro SPF (Sender Policy Framework) v Office 365. Pokud používáte další služby odesílající e-maily jménem vaší domény, záznamů je potřeba více.

Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF 1
Ukázkové nastavení u WEDOS.cz

Jak vytvořit SPF záznam pro Exchange Online?

Záleží na tom, co vše používáte pro odesílání e-mailů z vaší domény. Podle toho sestavíte SPF záznam.

Záznam musí obsahovat tyto hodnoty:

Tento záznam je začátek každého SPF záznamu TXT v DNS:

v=spf1
pravidlo prosazování <-all, ~all, ?all>
-All~all?all
Pokud znáte veškeré IP adresy a odesílatele a uvedete je v SPF záznamu, použijte toto pravidlo – silně doporučujiPokud nevíte, zda jste uvedli veškeré IP adresy a odesílatele, použijte toto pravidlo. Pokud používáte DMARC s pravidlem p=quarantine nebo p=rejectPouze pro testovací účely záznamu. Nedoporučuji používat.
Pravidla prosazování SPF (Sender Policy Framework)
include:spf.protection.outlook.com

Tento záznam znamená, že Exchange Online smí odesílat jménem vaší domény v Microsoft 365.

Volitelné hodnoty:

a

a = Přidá k SPF záznamu IP adresu na kterou směřuje DNS záznam typu A u domény.

mx

mx = Přidá k SPF záznamu adresu na kterou směřuje DNS záznam typu MX u domény.

ip4:<IP adresa>
ip6:<IP adresa>

ip4, ip6 = Jako IP adresu můžete doplnit adresu dalšího e-mailového serveru, který smí odesílat poštu jménem vaší domény.

include: <název domény>

include = Jako název domény můžete doplnit doménu další služby, který smí odesílat poštu jménem vaší domény.

Ukázkové nastavení

Office 365 + Vlastní server na IP adrese 192.168.1.1.

v=spf1 ip:192.168.1.1 include:spf.protection.outlook.com -all

Office 365 + Vlastní server na IP adrese 192.168.1.1. + Webový server

v=spf1 a ip:192.168.1.1 include:spf.protection.outlook.com -all

Co je DKIM záznam pro Microsoft 365 (Office 365) a jak ho nastavit?

DKIM = DomainKeys Identified Mail přidává do hlavičky e-mailu ověření odesílatele pomocí privátního klíče (elektronického podpisu), který říká, že je odesílatel za svou zprávu zodpovědný.

V DNS se jedná o 2 CNAME záznamy (selektory) pro služby, které odesílají e-maily jménem vaší domény.

CNAME název

selector1._domainkey.<doména>
selector2._domainkey.<doména>

CNAME hodnota

selector1-<GUID>._domainkey.<počáteční doména>
selector2-<GUID>._domainkey.<počáteční doména>

TTL:

3600

Takto vypadají DNS záznamy pro DKIM v Office 365. Pokud používáte další služby odesílající e-maily jménem vaší domény, které podporují DKIM, budete potřebovat přidat další záznamy.

Jak nastavit DKIM záznam pro Exchange Online?

K vytvoření DKIM záznamu potřebujete znát adresu vaší dočasné domény, kterou jste si vytvořili při založení Office 365 tenantu.

Záznam musí obsahovat tyto hodnoty:

<doména>

Doména, ze které odesíláte e-maily, například: domena.cz

<GUID>

Stejný název domény, jako ten, který obsahuje MX záznam Exchange Online, například domena-cz.mail.protection.outlook.com

<počáteční doména>

Přednastavená doména .onmicrosoft, kterou získáte při založení Office 365. Například: domena-cz.onmicrosoft.com

Zjištění hodnoty DKIM selektorů pomocí PowerShellu (doporučená metoda)

Přihlašte se do Exchange Online pomocí PowerShellu a vložte příkaz pro aktivování DKIM ověření.

New-DkimSigningConfig -DomainName vasedomena.cz -Enabled $true

Pokud vaše doména ještě nemá přidány záznamy pro DKIM v DNS a DKIM není aktivován, pak se vám v PowerShellu vypíše kompletní hodnota selektoru 1 a 2.

WARNING: The config was created but can't be enabled because the CNAME records aren't published. Publish the following
two CNAME records, and then enable the config by using Set-DkimSigningConfig.
selector1-microsoftoffice365-cz02c1b._domainkey.innovativebusinessczech.onmicrosoft.com
selector2-microsoftoffice365-cz02c1b._domainkey.innovativebusinessczech.onmicrosoft.com
Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF 3
Zjištění hodnot pro CNAME záznamy DKIM v PowerShellu

Povolení DKIM v Microsoft 365 pomocí PowerShellu (doporučená metoda)

Po vyplnění a aktualizaci DNS, můžete pokračovat v PowerShellu příkazem pro aktivaci DKIM.

Set-DkimSigningConfig -Identity microsoft-office-365.cz -Enabled $true

Zda se nastavení DKIM podařilo si ozkoušíte pomocí příkazu.

Get-DkimSigningConfig -Identity microsoft-office-365.cz | fl
Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF 5
Pokud se vám DKIM podařilo nastavit, uvidíte 2048bitové šifrovací klíče

Ukázkové nastavení DKIM pro Microsoft 365

Office 365 s vlastní doménou domena.cz, GUID domena-cz a počáteční doménou domena-cz.onmicrosoft.com

Hostitel: selector1._domainkey.domena.cz

Míří na hodnotu nebo adresu:
selector1-domena-cz._domainkey.domena-cz.onmicrosoft.com

TTL: 3600

Hostitel: selector2._domainkey.domena.cz

Míří na hodnotu nebo adresu:
selector2-domena-cz._domainkey.domena-cz.onmicrosoft.com

TTL: 3600

Ukázkové nastavení pro doménu alessykora.cz u WEDOS.

Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF 7
Ukázka nastavení DKIM selector 1 u Wedos.cz

Ukázkové nastavení pro další doménu microsoft-office-365.cz v již založeném tenantu Microsoft 365 společnosti Innovative Business.

Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF 9
Můžete si všimnout, že počáteční doména na konci selectoru zůstává nastavena na výchozí doménu v Microsoft 365.
Nastavení DKIM selectorů pro Microsoft 365 u Active24.cz
Nastavení DKIM selectorů pro Microsoft 365 u Active24.cz

Povolení DKIM v Exchange Online Admin Centru (EAC)

Momentálně nedostupné v novém Exchange Admin centru. Můžete si pouze zkontrolovat, zda se vám nastavení DKIM přes PowerShell podařilo, případně DKIM ověřování vypnout.

 1. Připravíte si CNAME záznamy pro DKIM a počkáte než se propíšou do DNS (15min - 24h, dle poskytovatele)
 2. Přihlásíte se do Office 365 pomocí účtu s právy administrátora
 3. Přejdete do správce Office 365
 4. V dolní části levého menu - Centra pro správu, zvolte Zabezpečení
  Centrum zabezpečení Microsoft 365
 5. Vyberete Řízení hrozeb > Zásada > v dlaždicích DKIM
  DKIM nastavení zabezpečení Microsoft 365
 6. Zvolíte doménu a v pravé části obrazovky vidíte, zda je DKIM povolen. Pokud chcete DKIM vypnout. kliknete na přepínač pod textem: Zprávy pro tuto doménu se budou podepisovat pomocí podpisů DKIM: PovolenoDKIM povolené pro doménu v Microsoft 365

Aktualizace DKIM klíče z 1024-bit na 2048-bit přes PowerShell

Připojte se k Exchange Online pomocí Powershellu a pokračujte:

Pokud jste již v minulosti aktivovali DKIM
Získejte GUID aktuální konfigurace

Get-DkimSigningConfig -Identity nazevdomeny.cz | fl

Změňte klíč na 2048-bit (GUID zadávejte bez složených závorek)

Rotate-DkimSigningConfig -KeySize 2048 -Identity {Guid existujícího configu}

Pokud jde o novou aktivaci DKIM (doménu zadávejte bez složených závorek)

New-DkimSigningConfig -DomainName nazevdomeny.cz -KeySize 2048 -Enabled $True

TIP: Nový klíč selector1 se automaticky změní při RotateOnDate. To trvá většinou 4 dny. Do té doby budete posílat e-maily se standardním 1024-bit klíčem. Druhý klíč selector2 se změní po 6 měsících, nebo ho po 4 dnech po ujištění, že první je již 2018-bit můžete změnit pomocí příkazu výše.

Co je DMARC záznam pro Office 365 a jak ho nastavit?

DMARC = Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance je systém, který na základě výsledků obou předchozích kontrol SPF a DKIM vyhodnocuje, zda nebyla zpráva falšována. SPF záznam zkontroluje DNS u příjemce, DKIM zkontroluje odesílatele. Pokud jedna z kontrol objeví problém, pak DMARC ověření selže.

Výhodou je, že DMARC může odpovědné osobě zasílat reporty. Pověřená osoba pak může vyhodnocovat jak s e-maily pracují zaměstnanci a najít bezpečnostní rizika. V DNS záznamech se DMARC zapisuje jako TXT záznam.

_dmarc.domena.cz. 3600 IN TXT "v = DMARC1; p = none; pct = 100; rua = mailto: ales@domena.cz; ruf = mailto: ales@domena.cz;

Takto vypadá TXT záznam DMARC v DNS pro služby Office 365 a doménu domena.cz. V Office 365 se nastavuje DMARC pro odchozí poštu.

Jak vytvořit DMARC záznam pro Exchange Online?

Záleží na tom, co vše budete v DMARC záznamu chtít používat. Důležité je mít správně nastaveny předchozí záznamy, tedy DKIM a SPF. Bez nich vám DMARC fungovat nebude a pravděpodobně si vyřadíte z provozu firemní poštu.

Záznam musí obsahovat tyto hodnoty:

v=DMARC1;

v = Tento záznam je začátek každého DMARC záznamu TXT v DNS. Jde o verzi protokolu DMARC. Momentálně lze použít pouze DMARC1.

p=<none, quarantine, reject>;

p = Nastavení politiky odmítnutí pro doménu:

nonequarantinereject
Ideální možnost při první implementaci DMARCu. Pokud nastavíte p = none; poběží pouze monitorování. Podle výstupů z reportingu se pak můžete zaměřit na nastavení emailů ze svých systému a ostatních prvků DMARC záznamu a přejít na striktnější nastavení.Ve chvíli, kdy si budete jisti, že veškerá legitimní e-mailová komunikace je v pořádku zabezpečená pomocí DMARCu, můžete přepnout na režim karantény. V tomto režimu žádáte příjemce, aby e-maily přemístil do karantény (spamu), pokud ověření DMARC selhalo.Pokud jste si jisti, že všechny vaše e-maily splňují DMARC pravidla, přepnete na p = reject; čímž řeknete serveru, který přijímá vaše e-maily aby e-maily, které neprojdou kontrolou DMARC, odmítal.

Volitelné hodnoty DMARC:

sp=<none, quarantine, reject>;

sp = DMARC politika pro subdomény (např. subdom.alessykora.cz). Používá stejné hodnoty, jako parametr p.

pct=100;

pct = Nastavení % zpráv, které mají procházet kontrolou DMARC (100 = 100% zpráv).

rua:mailto:<e-mail>;

rua = E-mailová adresa pro zasílání forenzních přehledů ke každé zprávě, která neprojde ověřením DMARC.

ruf:mailto:<e-mail>;

ruf = E-mailová adresa pro zasílání agregovaných přehledů o porušení DMARC politiky. Tedy všech zpráv, které poruší DMARC za určité období.

ri:<čas v sekundách>

ri = Definuje čas v sekundách mezi agregovanými reporty ruf v XML. Standardně 86400 (24h).

adkim=<r,s>

adkim = Definuje jak se bude kontrolovat shoda DKIM.

 • r = relaxed - shoda pokud souhlasí alespoň doména 2. řádu, tedy např. (subdom.alessykora.cz)
 • s = strict - shoda pouze pokud je doména přesná
aspf=<r,s>

aspf = Definuje jak se bude kontrolovat shoda SPF

 • r = relaxed - shoda pokud souhlasí alespoň doména 2. řádu, tedy např. (subdom.alessykora.cz)
 • s = strict - shoda pouze pokud je doména přesná
rf=afrf

rf = Definuje formát zasílaných přehledů. Momentálně pouze afrf (jde o standardizovaný formát DMARC reportů a jiný se nepoužívá).

fo=<0,1,d,s>

fo = Mód zasílání forenzních reportů

 • 0 = report je příjemcem odeslán pokud zpráva zcela neprojde kontrolou DMARC, takže selže DKIM i SPF kontrola - výchozí hodnota
 • 1 = report je příjemcem odeslán pokud selže jedna kontrola - SPF nebo DKIM
 • d - report je příjemcem odeslán pokud neprojde DKIM ověření
 • s - report je příjemcem odeslán pokud neprojde SPF ověření

Ukázkové nastavení

DMARC pro celou doménu v monitorovacím režimu a s reporty o e-mailech

"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:reporty@domena.cz; ruf=mailto:reporty@domena.cz"

DMARC pro doménu v režimu karantény s 25% vzorkem e-mailů, které jsou podrobeny ověření

"v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:reporty@domena.cz, mailto:reporty@domena.cz; pct=25;

Ukázka kompletního záznamu se všemi paramentry

v=DMARC1; p=none; sp=none; adkim=r; aspf=r; fo=0; rua=mailto:dmarc@alessykora.cz; ruf=mailto:dmarc@alessykora.cz; rf=afrf; pct=100; ri=86400
Ochrana e-mailů proti zneužití v Microsoft 365 (Office 365) Exchange Online pomocí DKIM, DMARC, SPF 15
Ukázkové nastavení WEDOS.cz
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!