Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Visio Pro pro služby Office 365

pokročilé diagramy, myšlenkové mapy

Logo služby Visio Pro for Office 365 Visio podporuje aktualizované standardy pro vytváření diagramů, včetně jazyka UML 2.4 (Unified Modeling Language) podle standardu BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) a nově teď můžete publikovat pracovní postupy SharePointu. Novinkou je také možnost diagramy propojit s dynamickými daty v reálném čase a s využitím široké nabídky podporovaných zdrojů.

Základní přehled Visio Pro

 • Tvorba profesionálních diagramů
 • Diagramy ITIL, PivotDiagram, Six Sigma a mapy hodnotového toku
 • Vývojové diagramy, například diagramy IDEF0
 • Diagramy HVAC a plán prostorového uspořádání
 • Síťové diagramy, např. Active Directory
 • Pracovní postupy publikovatelné na SharePointu
 • Propojení diagramů v reálném čase na dynamická data
 • Snadná týmová spolupráce, vč. komentářů

Chcete-li svou objednávku nejprve konzultovat, kontaktujte nás.

Vyzkoušejte na 30 dní

 • Měsíční i roční předplatné získáte standardně formou licence CSP, přičemž uhrazením prvního měsíčního předplatného získáte okamžitý přístup ke službě a poté od nás dostáváte (vždy týden před vypršením licence) výzvu k úhradě na další měsíc.
 • Využíváte-li ve multilicenční smlouvu a chcete roční licence obdržet ve formě licence Open, objednejte si roční předplatné a tuto skutečnost pouze uveďte do poznámky v objednávce.
 • Zkušební verze služby Office 365 Business obsahuje 25 uživatelských licencí a delegovanou správu pro případnou pomoc s nastavením.

Přínosy použití


Visio je k dispozici jako předplacená součást služeb Office 365, obsahuje stejné funkce, vzorníky a obrazce jako Visio Professional 2016. Každý uživatel s tímto předplatným může nainstalovat aplikaci Visio na pět počítačů s Windows 7 nebo Windows 8. Součástí je také funkce Visio jako služba, která uživatelům umožňuje dočasně nainstalovat Visio do jakéhokoli počítače s Windows 7 nebo Windows 8 a na dobu platnosti předplatného automaticky získávat nejnovější aktualizace funkcí i zabezpečení.

Funkce Visio Pro pro služby Office 365


Snazší práce s diagramy

Můžete využít více než 60 integrovaných šablon, z nichž velká část obsahuje aktualizované obrazce. Visio Pro for Office 365 obsahuje stejné vzorníky jako Visio Professional včetně následujících:

 • podnikové diagramy, například diagramy ITIL (Information Technology Infrastructure Library), PivotDiagram, Six Sigma a mapy hodnotového toku,
 • technická schémata, například elektrotechnická schémata či schémata obvodů a systémů,
 • vývojové diagramy, například diagramy IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) a pracovní postupy Microsoft SharePoint,
 • diagramy procesů, například diagramy založené na standardech BPMN (Business Process Model and Notation) 1.2 a BPMN 2.0,
 • mapy a plány prostorového uspořádání, například diagramy HVAC (topení, ventilace a klimatizace), plány domovních instalací a potrubí a prostorové plány,
 • síťové diagramy, například Active Directory, diagramy podrobných sítí a diagramy montážních skříní,
 • softwarové a databázové diagramy, například databázový zápis, mapy webů a diagramy jazyka UML (Unified Modeling Language).

 Výhody Office 365 s aplikací a rozhraním aplikace Visio, které dobře znáte

 • Technologie streamování aplikací usnadní a urychlí práci uživatelů.
 • Můžete nastavit automatickou instalaci nejnovějších oprav a aktualizací (s možností pozdržet instalaci pomocí centralizovaných zásad a v případě potřeby umožnit testování kompatibility) a usnadnit tak proces nasazení.
 • Možnost nainstalovat aplikaci Visio do více počítačů a dočasně i do veřejných terminálů umožňuje uživatelům na cestách pracovat z libovolného počítače.
 • Mezi další výhody patří možnost integrace s dalšími službami Office 365, například integrace zasílání rychlých zpráv prostřednictvím aplikace Microsoft Skype pro firmy a služby Skype pro firmy Online nebo možnost ukládat a sdílet diagramy ve službách SharePoint Online.

 Snadné vytváření a úprava diagramů

 • Široká nabídka rozšířených a vylepšených efektů a motivů, které vašemu návrhu dodají zcela jiný vzhled, umožňuje jedním nebo dvěma kliknutími vytvářet profesionální diagramy a přizpůsobovat je.
 • Pomocí integrovaného vyhledávání můžete přímo z úvodní obrazovky vyhledávat potřebné vzorníky.
 • Na tabletech s Windows 8 můžete pomocí dotykového ovládání vytvářet, prohlížet a upravovat diagramy, a to díky vylepšené podpoře běžných činností (například přidávání a odebírání obrazců) a gest (například přiblížení odtažením prstů od sebe).
 • Pomocí náhledu tisku si můžete zjistit, jak bude váš diagram vypadat vytištěný.

Běžné úkony snadno a rychle

 • Výrazně vylepšený plovoucí panel nástrojů vám poskytne rychlý přístup k často používaným nástrojům.
 • Můžete snadno nahradit obrazec (nebo kombinaci obrazců) v diagramu a zároveň zachovat propojení obrazců, metadata obrazců a celkové rozložení.
 • Pomocí vylepšených průvodců nastavením zarovnání, řádkování a velikostí a nových možností úpravy vzhledu obrazců (například úchytů) můžete u diagramů snadno dosáhnout požadovaného vzhledu.
 • Můžete duplikovat stránky diagramu a měnit jejich pořadí, aniž by bylo ovlivněno rozložení diagramu a jeho metadata.

Snadné úpravy organizačních diagramů pomocí vylepšených šablon a průvodců

 • Pomocí jednoduchého průvodce můžete vytvořit vlastní organizační diagram a importovat data z aplikace Microsoft Excel, Microsoft Exchange nebo služeb Microsoft Office 365.
 • Použitím některého z několika dostupných stylů můžete jedním kliknutím snadno změnit vzhled svého organizačního diagramu – například z profesionálního na hravý.
 • Vzhled svého organizačního diagramu můžete doladit pomocí vylepšených možností rozložení a nové karty na pásu karet, která poskytuje přístup k jednoduchým, ale výkonným ovládacím prvkům.
 • Svým organizačním diagramům můžete snadno dodat osobní vzhled hromadným importem obrázků (buď ze svého adresáře Exchange, nebo z jednotlivých souborů). Vaše obrázky budou automaticky oříznuty, aby se vešly do příslušného obrazce.

Týmová spolupráce na jednom diagramu

 • Můžete umožnit práci několika lidem současně na stejném diagramu v jednom souboru (od přidávání nových obrazců a změn jejich uspořádání přes psaní komentářů až po používání efektů) a usnadnit tak týmovou spolupráci a zároveň snížit riziko vzniku chyb. Když budete používat jen jeden soubor, nebudete muset neustále posílat soubory e-mailem sem a tam, zjišťovat, jaké změny v původním diagramu provedli ostatní, a ručně slučovat různé verze dohromady.
 • Z grafických ukazatelů zjistíte, na kterých obrazcích pracují ostatní, a při ukládání budete moci diagramy snadno synchronizovat.

Reakce na připomínky pomocí vylepšených komentářů

 • Můžete umožnit ostatním přidávat komentáře k diagramu pomocí libovolného zařízení – buď pomocí samotné aplikace Visio nebo pomocí prohlížeče prostřednictvím služeb Visio Services (vyžaduje SharePoint Server nebo SharePoint Online).
 • Přidaný komentář lze propojit s konkrétním obrazcem, takže bude ihned jasné, na kterou část diagramu se vztahuje. Pokud obrazec přesunete, přesune se komentář spolu s ním, a to i napříč stránkami.
 • Možnost přímo odpovídat na konkrétní komentáře, odstraňovat komentáře, které již neplatí, a filtrovat komentáře podle vámi zvolených kritérií (například podle autora nebo stránky) vám usnadní správu připomínek a názorů.
 • Chcete-li ihned získat další informace o konkrétní připomínce, můžete s pracovníky provádějícími kontrolu zahájit konverzaci pomocí zasílání rychlých zpráv nebo audio či videohovor přímo v aplikaci Visio. (Vyžaduje kompatibilní aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, jako je například Microsoft Skype pro firmy.)

Dynamická data v datově propojených diagramech

 • Můžete propojovat data z několika běžně používaných strukturovaných zdrojů dat, například z aplikace Microsoft Excel, služeb Microsoft Excel Services, systému Microsoft SQL Server, služby Microsoft SQL Azure, seznamů služby Microsoft SharePoint a služby Podnikové připojení.
 • Opakující se vzory v datech a význam těchto dat můžete znázornit pomocí datových symbolů, jako jsou výrazné ikony, symboly, barvy a pruhové grafy.
 • Pokud bude váš diagram připojen ke zdroji dat, budete mít vždy k dispozici nejaktuálnější zobrazení dat. Formátování obrazců se bude automaticky aktualizovat a projeví se v něm všechny změny příslušných dat.

Sdílení a komentování diagramů – statických i datově propojených – pomocí webového prohlížeče

 • Nebudete muset ukládat diagram jako dokument PDF nebo XPS ani ho vkládat do prezentace aplikace Microsoft PowerPoint, abyste ho mohli sdílet s ostatními.
 • Diagramy můžete sdílet se spolupracovníky, partnery nebo zákazníky bez ohledu na to, zda pracují na počítači s Windows nebo na jakémkoli jiném zařízení, a to i v případě, že nemají nainstalovanou aplikaci Visio.
 • Můžete vytvořit bohatou vizualizaci dat v prohlížeči s úrovní detailů odpovídající původnímu diagramu, s možností obnovit data (u diagramů s propojením dat), možností zobrazit a přidávat komentáře a vylepšenou podporou dotykového ovládání, která vám umožní zobrazit diagram a pracovat s ním prakticky na jakémkoli zařízení.
 • Datově propojené diagramy umožňují vytvářet dynamické řídicí panely.

Vylepšená správa procesů a pokročilé funkce a podpora pro diagramy BPMN 2.0

 • Můžete vytvářet diagramy založené na standardu BPMN 2.0 – současném standardu pro modelování podnikových procesů – a pomocí integrovaných pravidel ověřování zajistit soulad diagramů se specifikacemi. Můžete také nadále otevírat a aktualizovat diagramy používající standard BPMN 1.2.
 • Autorům diagramů můžete usnadnit kontrolu jejich souladu s požadavky společnosti tím, že rozšíříte modul ověřování o dokumentaci podnikových pravidel.

Vytváření grafických pracovních postupů služeb SharePoint 2010 a SharePoint 2013

 • Díky aktualizované podpoře programovacího modelu Windows Workflow Foundation 4.0 (včetně podpory pro fáze a smyčky a vylepšené integrace s aplikací Microsoft SharePoint Designer) můžete vytvářet a publikovat pracovní postupy služby SharePoint v grafické podobě.
 • Pomocí aplikace Visio můžete vytvářet grafické pracovní postupy aplikace Microsoft Project pro správu poptávky, které fungují s řešením Microsoft Project Server 2013 a službou Microsoft Project Online.

e-mail icon facebook icon google plus icon linkedin icon twitter icon

Děkujeme, že nás doporučujete