Microsoft Visio (Plán 2) - roční předplatné

od společnosti 

Visio podporuje aktualizované standardy pro vytváření diagramů, včetně jazyka UML 2.4 (Unified Modeling Language) podle standardu BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) a nově teď můžete publikovat pracovní postupy SharePointu. Novinkou je také možnost diagramy propojit s dynamickými daty v reálném čase a s využitím široké nabídky podporovaných zdrojů.

Typy smluvních závazků

Pevný roční závazek je cenově výhodnější. Během jednoho roku od objednávky:

 • lze přikupovat další předplatná,
 • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
 • nelze licence ponížit až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců,
 • nelze licence odebrat až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců.

Flexibilní roční závazek umožňuje upravovat licence dle aktuální potřeby podobně jako doposud. Máte možnost využít roční fixace ceny a zároveň možnost odebírat licence v měsíčním intervalu, tedy ke dni měsíčního výročí od objednávky.

 • lze přikupovat další předplatná,
 • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
 • lze ponížit předplatná na nižší verze v měsíčním intervalu ode dne objednávky,
 • lze licence odebrat v měsíčním intervalu ode dne objednávky.

„Flexibilní“ roční závazek je dražší, ale umožňuje lépe reagovat na aktuální potřebu. S licencemi lze pracovat stejně jako doposud, tedy předávat je kdykoliv v rámci organizace různým uživatelům.

TIP: Kombinace závazků
Výbornou zprávou je, že existuje možnost využívat souběžně předplatných s oběma typy ročních závazků. Doporučujeme proto vhodně kombinovat obě varianty a například pro kmenové zaměstnance využít pevný závazek a pro sezónní pracovníky závazek flexibilní.

Service Desk Zdarma

Zakoupením tohoto produktu získáte bezplatný roční přístup do našeho service desku.

😊
Přátelská a zkušená podpora pro bezproblémovou konfiguraci a nastavení.
💨
Rychlé a pohodlné dodání licencí a předplatných e-mailem.
📜
100% legální licence přímo od výrobce.
Bezpečná platba pomocí:
Powered by stripe - badgeVerified by Visa

Specifikace:

Služba Microsoft Visio (Plán 2) - roční předplatné

Přínosy použití


Visio je k dispozici jako předplacená součást služeb Office 365, obsahuje stejné funkce, vzorníky a obrazce jako Visio Professional 2016. Každý uživatel s tímto předplatným může nainstalovat aplikaci Visio na pět počítačů s Windows 7 nebo Windows 8. Součástí je také funkce Visio jako služba, která uživatelům umožňuje dočasně nainstalovat Visio do jakéhokoli počítače s Windows 7 nebo Windows 8 a na dobu platnosti předplatného automaticky získávat nejnovější aktualizace funkcí i zabezpečení.

Funkce Visio Pro pro služby Microsoft 365


Snazší práce s diagramy

Můžete využít více než 60 integrovaných šablon, z nichž velká část obsahuje aktualizované obrazce. Visio Pro for Office 365 obsahuje stejné vzorníky jako Visio Professional včetně následujících:

 • podnikové diagramy, například diagramy ITIL (Information Technology Infrastructure Library), PivotDiagram, Six Sigma a mapy hodnotového toku,
 • technická schémata, například elektrotechnická schémata či schémata obvodů a systémů,
 • vývojové diagramy, například diagramy IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) a pracovní postupy Microsoft SharePoint,
 • diagramy procesů, například diagramy založené na standardech BPMN (Business Process Model and Notation) 1.2 a BPMN 2.0,
 • mapy a plány prostorového uspořádání, například diagramy HVAC (topení, ventilace a klimatizace), plány domovních instalací a potrubí a prostorové plány,
 • síťové diagramy, například Active Directory, diagramy podrobných sítí a diagramy montážních skříní,
 • softwarové a databázové diagramy, například databázový zápis, mapy webů a diagramy jazyka UML (Unified Modeling Language).

Výhody Microsoft 365 s aplikací a rozhraním aplikace Visio, které dobře znáte

 • Technologie streamování aplikací usnadní a urychlí práci uživatelů.
 • Můžete nastavit automatickou instalaci nejnovějších oprav a aktualizací (s možností pozdržet instalaci pomocí centralizovaných zásad a v případě potřeby umožnit testování kompatibility) a usnadnit tak proces nasazení.
 • Možnost nainstalovat aplikaci Visio do více počítačů a dočasně i do veřejných terminálů umožňuje uživatelům na cestách pracovat z libovolného počítače.
 • Mezi další výhody patří možnost integrace s dalšími službami Office 365, například integrace zasílání rychlých zpráv prostřednictvím aplikace Microsoft Skype pro firmy a služby Skype pro firmy Online nebo možnost ukládat a sdílet diagramy ve službách SharePoint Online.

Snadné vytváření a úprava diagramů

 • Široká nabídka rozšířených a vylepšených efektů a motivů, které vašemu návrhu dodají zcela jiný vzhled, umožňuje jedním nebo dvěma kliknutími vytvářet profesionální diagramy a přizpůsobovat je.
 • Pomocí integrovaného vyhledávání můžete přímo z úvodní obrazovky vyhledávat potřebné vzorníky.
 • Na tabletech s Windows 8 můžete pomocí dotykového ovládání vytvářet, prohlížet a upravovat diagramy, a to díky vylepšené podpoře běžných činností (například přidávání a odebírání obrazců) a gest (například přiblížení odtažením prstů od sebe).
 • Pomocí náhledu tisku si můžete zjistit, jak bude váš diagram vypadat vytištěný.

Běžné úkony snadno a rychle

 • Výrazně vylepšený plovoucí panel nástrojů vám poskytne rychlý přístup k často používaným nástrojům.
 • Můžete snadno nahradit obrazec (nebo kombinaci obrazců) v diagramu a zároveň zachovat propojení obrazců, metadata obrazců a celkové rozložení.
 • Pomocí vylepšených průvodců nastavením zarovnání, řádkování a velikostí a nových možností úpravy vzhledu obrazců (například úchytů) můžete u diagramů snadno dosáhnout požadovaného vzhledu.
 • Můžete duplikovat stránky diagramu a měnit jejich pořadí, aniž by bylo ovlivněno rozložení diagramu a jeho metadata.

Snadné úpravy organizačních diagramů pomocí vylepšených šablon a průvodců

 • Pomocí jednoduchého průvodce můžete vytvořit vlastní organizační diagram a importovat data z aplikace Microsoft Excel, Microsoft Exchange nebo služeb Microsoft Office 365.
 • Použitím některého z několika dostupných stylů můžete jedním kliknutím snadno změnit vzhled svého organizačního diagramu – například z profesionálního na hravý.
 • Vzhled svého organizačního diagramu můžete doladit pomocí vylepšených možností rozložení a nové karty na pásu karet, která poskytuje přístup k jednoduchým, ale výkonným ovládacím prvkům.
 • Svým organizačním diagramům můžete snadno dodat osobní vzhled hromadným importem obrázků (buď ze svého adresáře Exchange, nebo z jednotlivých souborů). Vaše obrázky budou automaticky oříznuty, aby se vešly do příslušného obrazce.

Týmová spolupráce na jednom diagramu

 • Můžete umožnit práci několika lidem současně na stejném diagramu v jednom souboru (od přidávání nových obrazců a změn jejich uspořádání přes psaní komentářů až po používání efektů) a usnadnit tak týmovou spolupráci a zároveň snížit riziko vzniku chyb. Když budete používat jen jeden soubor, nebudete muset neustále posílat soubory e-mailem sem a tam, zjišťovat, jaké změny v původním diagramu provedli ostatní, a ručně slučovat různé verze dohromady.
 • Z grafických ukazatelů zjistíte, na kterých obrazcích pracují ostatní, a při ukládání budete moci diagramy snadno synchronizovat.

Reakce na připomínky pomocí vylepšených komentářů

 • Můžete umožnit ostatním přidávat komentáře k diagramu pomocí libovolného zařízení – buď pomocí samotné aplikace Visio nebo pomocí prohlížeče prostřednictvím služeb Visio Services (vyžaduje SharePoint Server nebo SharePoint Online).
 • Přidaný komentář lze propojit s konkrétním obrazcem, takže bude ihned jasné, na kterou část diagramu se vztahuje. Pokud obrazec přesunete, přesune se komentář spolu s ním, a to i napříč stránkami.
 • Možnost přímo odpovídat na konkrétní komentáře, odstraňovat komentáře, které již neplatí, a filtrovat komentáře podle vámi zvolených kritérií (například podle autora nebo stránky) vám usnadní správu připomínek a názorů.
 • Chcete-li ihned získat další informace o konkrétní připomínce, můžete s pracovníky provádějícími kontrolu zahájit konverzaci pomocí zasílání rychlých zpráv nebo audio či videohovor přímo v aplikaci Visio. (Vyžaduje kompatibilní aplikaci pro zasílání rychlých zpráv, jako je například Microsoft Skype pro firmy.)

Dynamická data v datově propojených diagramech

 • Můžete propojovat data z několika běžně používaných strukturovaných zdrojů dat, například z aplikace Microsoft Excel, služeb Microsoft Excel Services, systému Microsoft SQL Server, služby Microsoft SQL Azure, seznamů služby Microsoft SharePoint a služby Podnikové připojení.
 • Opakující se vzory v datech a význam těchto dat můžete znázornit pomocí datových symbolů, jako jsou výrazné ikony, symboly, barvy a pruhové grafy.
 • Pokud bude váš diagram připojen ke zdroji dat, budete mít vždy k dispozici nejaktuálnější zobrazení dat. Formátování obrazců se bude automaticky aktualizovat a projeví se v něm všechny změny příslušných dat.

Sdílení a komentování diagramů – statických i datově propojených – pomocí webového prohlížeče

 • Nebudete muset ukládat diagram jako dokument PDF nebo XPS ani ho vkládat do prezentace aplikace Microsoft PowerPoint, abyste ho mohli sdílet s ostatními.
 • Diagramy můžete sdílet se spolupracovníky, partnery nebo zákazníky bez ohledu na to, zda pracují na počítači s Windows nebo na jakémkoli jiném zařízení, a to i v případě, že nemají nainstalovanou aplikaci Visio.
 • Můžete vytvořit bohatou vizualizaci dat v prohlížeči s úrovní detailů odpovídající původnímu diagramu, s možností obnovit data (u diagramů s propojením dat), možností zobrazit a přidávat komentáře a vylepšenou podporou dotykového ovládání, která vám umožní zobrazit diagram a pracovat s ním prakticky na jakémkoli zařízení.
 • Datově propojené diagramy umožňují vytvářet dynamické řídicí panely.

Vylepšená správa procesů a pokročilé funkce a podpora pro diagramy BPMN 2.0

 • Můžete vytvářet diagramy založené na standardu BPMN 2.0 – současném standardu pro modelování podnikových procesů – a pomocí integrovaných pravidel ověřování zajistit soulad diagramů se specifikacemi. Můžete také nadále otevírat a aktualizovat diagramy používající standard BPMN 1.2.
 • Autorům diagramů můžete usnadnit kontrolu jejich souladu s požadavky společnosti tím, že rozšíříte modul ověřování o dokumentaci podnikových pravidel.

Vytváření grafických pracovních postupů služeb SharePoint 2010 a SharePoint 2013

 • Díky aktualizované podpoře programovacího modelu Windows Workflow Foundation 4.0 (včetně podpory pro fáze a smyčky a vylepšené integrace s aplikací Microsoft SharePoint Designer) můžete vytvářet a publikovat pracovní postupy služby SharePoint v grafické podobě.
 • Pomocí aplikace Visio můžete vytvářet grafické pracovní postupy aplikace Microsoft Project pro správu poptávky, které fungují s řešením Microsoft Project Server 2013 a službou Microsoft Project Online.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram