Microsoft Intune - roční předplatné

od společnosti 

Microsoft Intune je cloudová služba, která se zaměřuje na správu mobilních zařízení (MDM) a správu mobilních aplikací (MAM). Můžete řídit, jak se používají zařízení vaší organizace, včetně mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů. Můžete taky nakonfigurovat konkrétní zásady pro řízení aplikací. Můžete například zabránit posílání e-mailů lidem mimo vaši organizaci. Intune taky umožňuje lidem ve vaší organizaci používat svoje osobní zařízení pro školy nebo práci. Na osobních zařízeních Intune pomáhá zajistit, aby data vaší organizace zůstala chráněná, a dokáže izolovat data organizace od osobních dat.

Typy smluvních závazků

Pevný roční závazek je cenově výhodnější. Během jednoho roku od objednávky:

 • lze přikupovat další předplatná,
 • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
 • nelze licence ponížit až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců,
 • nelze licence odebrat až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců.

Flexibilní roční závazek umožňuje upravovat licence dle aktuální potřeby podobně jako doposud. Máte možnost využít roční fixace ceny a zároveň možnost odebírat licence v měsíčním intervalu, tedy ke dni měsíčního výročí od objednávky.

 • lze přikupovat další předplatná,
 • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
 • lze ponížit předplatná na nižší verze v měsíčním intervalu ode dne objednávky,
 • lze licence odebrat v měsíčním intervalu ode dne objednávky.

„Flexibilní“ roční závazek je dražší, ale umožňuje lépe reagovat na aktuální potřebu. S licencemi lze pracovat stejně jako doposud, tedy předávat je kdykoliv v rámci organizace různým uživatelům.

TIP: Kombinace závazků
Výbornou zprávou je, že existuje možnost využívat souběžně předplatných s oběma typy ročních závazků. Doporučujeme proto vhodně kombinovat obě varianty a například pro kmenové zaměstnance využít pevný závazek a pro sezónní pracovníky závazek flexibilní.

Service Desk Zdarma

Zakoupením tohoto produktu získáte bezplatný roční přístup do našeho service desku.

😊
Přátelská a zkušená podpora pro bezproblémovou konfiguraci a nastavení.
💨
Rychlé a pohodlné dodání licencí a předplatných e-mailem.
📜
100% legální licence přímo od výrobce.
Bezpečná platba pomocí:
Powered by stripe - badgeVerified by Visa

Specifikace:

Služba Microsoft Intune - roční předplatné

Funkce

Intune je součástí sady Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS). Intune se integruje s Azure Active Directory (Azure AD) a řídí, kdo má přístup a k čemu má přístup. Integruje se také s Azure Information Protection pro ochranu dat. Může být použit s Microsoft 365 sady produktů. Na zařízení můžete například nasadit Microsoft Teams, OneNote a další Microsoft 365 aplikace. Tato funkce umožňuje lidem ve vaší organizaci pracovat na všech svých zařízeních a přitom udržovat informace vaší organizace chráněné zásadami, které vytvoříte.

V Intune můžete:

 • zvolit, že chcete být 100% cloud s Intune, nebo můžete být spoluspravováni Správcem konfigurace a Intune.
 • nastavit pravidla a nakonfigurovat nastavení na osobních zařízeních a zařízeních vlastněných organizací pro přístup k datům a sítím.
 • nasadit a ověřovat aplikace na zařízeních – místně a mobilních zařízeních.
 • chránit informace o vaší společnosti tím, že řídíte přístup uživatelů k informacím a jejich sdílení.
 • ujistit se, že zařízení a aplikace splňují vaše požadavky na zabezpečení.

Správa zařízení

 1. U zařízení vlastněných organizací můžete chtít mít úplnou kontrolu nad zařízeními, včetně nastavení, funkcí a zabezpečení. V tomto přístupu se zařízení a uživatelé těchto zařízení "zaregistrují" v Intune. Jakmile se zaregistrovali, dostanou vaše pravidla a nastavení prostřednictvím zásad nakonfigurovaných v Intune. Můžete například nastavit požadavky na heslo a PIN kód, vytvořit připojení VPN, nastavit ochranu před internetovou hrozbou a další.
 2. U osobních zařízení nebo přenést vlastní zařízení (BYOD) uživatelé nemusí chtít, aby jejich správci organizace nesli úplnou kontrolu. V tomto přístupu dejte uživatelům možnosti. Uživatelé si například zaregistrují svá zařízení, pokud chtějí mít plný přístup k prostředkům vaší organizace. Nebo pokud tito uživatelé chtějí mít přístup jenom k e-mailu nebo Microsoft Teams, použijte k používání těchto aplikací zásady ochrany aplikací, které vyžadují vícefaktorové ověřování ( MFA).

Když jsou zařízení zaregistrovaná a spravovaná v Intune, mohou správci:

 • získávat inventář zařízení, která mají přístup k prostředkům organizace.
 • nakonfigurovat zařízení tak, aby splňovala vaše standardy zabezpečení a stavu.
 • nasazovat certifikáty na zařízení, aby uživatelé mohli snadno přistupovat wi-fi vaší síti nebo se k síti připojit pomocí VPN.
 • sledovat sestavy o dodržování předpisů pro uživatele a zařízení.
 • Odebírat data organizace, pokud je zařízení ztracené, odcizené nebo už není používané.

Správa aplikací

Správa mobilních aplikací (MAM) v Intune je navržená tak, aby chránila data organizace na úrovni aplikace, včetně vlastních aplikací a aplikací pro ukládání. Správu aplikací můžete používat na zařízeních vlastněných organizacích a na osobních zařízeních.

Když se aplikace spravují v Intune, mohou správci:

 • přidávat mobilní aplikace a přiřazovat je skupinám uživatelů a zařízením, včetně uživatelů v konkrétních skupinách, zařízení v konkrétních skupinách a dalších.
 • nakonfigurovat aplikace tak, aby se spouštěly nebo spouštěly s povolenými konkrétními nastaveními, a aktualizujte stávající aplikace, které už jsou na zařízení.
 • sledovat sestavy, které aplikace se používají, a sledovat jejich využití.
 • selektivní mazat odebráním jenom dat organizace z aplikací.

Jedním ze způsobů, jak Intune poskytuje zabezpečení mobilních aplikací, je prostřednictvím zásad ochrany aplikací.

Zásady ochrany aplikací:

 • umožňují izolovat data organizace od osobních dat. Osobní údaje jsou proto izolované od informovanosti organizace o IT.
 • pomáhají zabezpečit přístup na osobních zařízeních omezením akcí, které můžou uživatelé provádět, například kopírovat a vkládat, ukládat a prohlížet.
 • lze vytvářet a nasazovat na zařízeních zaregistrovaných v Intune, zaregistrovaných v jiné službě MDM nebo ne zaregistrovaných v žádné službě MDM.

Intune můžete taky používat s ostatními službami v EMS. Tato funkce poskytuje zabezpečení mobilních aplikací vaší organizace nad rámec toho, co je součástí operačního systému a všech aplikací. Aplikace spravované pomocí EMS mají přístup k širší sadě mobilních aplikací a funkcím ochrany dat.

Dodržování předpisů a podmíněný přístup

Intune se integruje s Azure AD, aby umožnila širokou sadu scénářů řízení přístupu. Před přístupem k síťovým prostředkům, jako je e-mail nebo SharePoint, můžete například vyžadovat, aby mobilní zařízení byla v souladu se standardy organizace definovanými v Intune. Stejně tak můžete služby zamknout, takže jsou dostupné jenom pro konkrétní sadu mobilních aplikací. Můžete například zamknout Exchange Online, takže se k němu dostanete jenom Outlook nebo Outlook Mobile.

Intune architektura

Architektura Intune

Online materiály

Poznámka: Pro uživatele mimo Azure AD organizace lze objednávat také předplatná licencovaná nikoliv na uživatele, ale na zařízení. O aktuálních cenách se v případě zájmu informujte na obchod@bestonline.cz.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram