Článek napsal Aleš Sýkora
Miluju moderní technologie a svět internetu a píšu o tom.
Aktualizováno: 22.3.2019, Vytvořeno: 22.3.2019 | V kategorii: ,

Jak přestat odesílat přílohy Winmail.dat z Office 365

Ani v tomto roce není novinkou, že vám dorazí (nebo odešlete) přílohu e-mailu ve formátu Winmail.dat.

Jak přestat odesílat přílohy Winmail.dat z Office 365 1
Příloha Winmail.dat na seznam.cz

Tuto skutečnost zaviňuje server Exchange Online, jmenovitě jeho metoda odesílání informací nazývaná TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format). Tato metoda v případě odesílání zprávy ve formátu Prostý text nebo RTF může některé přílohy (např. PDF) zabalit do formátu Winmail.dat a příjemce pak netuší, co s přílohou dělat.

Je několik možností jak přílohám typu winmail.dat tomuto zabránit. Já dnes ukážu ty nejčastěji používané a také možnost pro partnery, jak vypnout TNEF na všech zákaznických Office 365 tenantech.

Zakázání TNEF v pomocí powershellu

Přihlašte se jako správce do Exchange Online pomocí powershellu.

Spusťte PowerShell jako správce a připojte se k Exchange Online. Návod na připojení k Exchange Online pomocí PowerShellu na našich stránkách.

Zakažte pomocí příkazu službu TNEF v Exchangi Online. Pokud chcete službu povolit, změňte hodnotu $false na $true.

Set-RemoteDomain Default -TNEFEnabled $false

Odpojte se z relace PowerShellu a Exchange Online. Nikdy nevynechávejte tento krok.

Disconnect-ExchangeOnline

Změna formátu zprávy při odesílání jako RTF v Outlooku

Formát RTF (Rich Text Format) se může zachovat, pokud odpovídáte na zprávu přijatou v tomto formátu. A pak může nastat situace odesílání příloh Winmail.dat. Proto doporučuji Outlook správně nastavit. Nastavení formátu odesílaných zpráv změníte tímto postupem:

 1. Otevřete si aplikaci Outlook
 2. Klikněte na záložku Soubor a v modrém menu vlevo zvolte Možnosti
 3. V menu zvolte Pošta a scrollujte myší až na sekci Obsah zprávy
 4. V možnosti Při odesílání zpráv ve formátu RTF příjemcům v internetu: zvolte Převést do formátu HTML.
Změna formátu odesílaných e-mailů v Outlooku
Změna formátu odesílaných e-mailů v Outlooku

Nastavení formátu e-mailu při jeho odesílání v Outlooku

Pokud chcete pouze občas volit změnu formátu e-mailu, můžete to udělat v nastavení odesílaného e-mailu.

 1. Přejděte u odesílaného e-mailu na kartu Formátování textu
 2. Změňte formátování na požadovaný typ - HTML, Prostý text, RTF
Změna formátu odesílaného e-mailu v Outlooku
Změna formátu odesílaného e-mailu v Outlooku
Jak přestat odesílat přílohy Winmail.dat z Office 365 5
Změna formátu odesílaného e-mailu v Outlooku v tmavém režimu

Skript pro partnery Microsoftu, kteří chtějí zakázat TNEF všem zákazníkům

Připojte se k Microsoft Online službám pomocí PowerShellu jako správce použijte tento skript.

$credential = Get-Credential
Connect-MsolService -Credential $credential
 
$customers = Get-msolpartnercontract -All
foreach ($customer in $customers) {
  $InitialDomain = Get-MsolDomain -TenantId $customer.TenantId | Where-Object {$_.IsInitial -eq $true}
  Write-Host "Disabling Winmail.dat for $($customer.Name)" -ForegroundColor Green
  $DelegatedOrgURL = "https://outlook.office365.com/powershell-liveid?DelegatedOrg=" + $InitialDomain.Name
  $s = New-PSSession -ConnectionUri $DelegatedOrgURL -Credential $credential -Authentication Basic -ConfigurationName Microsoft.Exchange -AllowRedirection
  Import-PSSession $s -CommandName Set-RemoteDomain -AllowClobber
 
  Set-RemoteDomain Default -TNEFEnabled $false
 
  Remove-PSSession $s
}
Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Zanechte komentář a neváhejte se s námi spojit na facebooku!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram