Azure Information Protection Premium P1 - roční předplatné

od společnosti 
, v kategorii 

Typy smluvních závazků

Pevný roční závazek je cenově výhodnější. Během jednoho roku od objednávky:

 • lze přikupovat další předplatná,
 • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
 • nelze licence ponížit až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců,
 • nelze licence odebrat až do dne uplynutí závazku za 12 měsíců.

Flexibilní roční závazek umožňuje upravovat licence dle aktuální potřeby podobně jako doposud. Máte možnost využít roční fixace ceny a zároveň možnost odebírat licence v měsíčním intervalu, tedy ke dni měsíčního výročí od objednávky.

 • lze přikupovat další předplatná,
 • lze kdykoliv povýšit předplatná na vyšší verze,
 • lze ponížit předplatná na nižší verze v měsíčním intervalu ode dne objednávky,
 • lze licence odebrat v měsíčním intervalu ode dne objednávky.

„Flexibilní“ roční závazek je dražší, ale umožňuje lépe reagovat na aktuální potřebu. S licencemi lze pracovat stejně jako doposud, tedy předávat je kdykoliv v rámci organizace různým uživatelům.

TIP: Kombinace závazků
Výbornou zprávou je, že existuje možnost využívat souběžně předplatných s oběma typy ročních závazků. Doporučujeme proto vhodně kombinovat obě varianty a například pro kmenové zaměstnance využít pevný závazek a pro sezónní pracovníky závazek flexibilní.

Service Desk Zdarma

Zakoupením tohoto produktu získáte bezplatný roční přístup do našeho service desku.

😊
Přátelská a zkušená podpora pro bezproblémovou konfiguraci a nastavení.
💨
Rychlé a pohodlné dodání licencí a předplatných e-mailem.
📜
100% legální licence přímo od výrobce.
Bezpečná platba pomocí:
Powered by stripe - badgeVerified by Visa

Specifikace:

Služba Azure Information Protection Premium P1 - roční předplatné

Azure Information Protection (AIP) je součástí Microsoft Purview Information Protection (dříve Microsoft Information Protection nebo MIP). Microsoft Purview Information Protection pomáhá zjišťovat, klasifikovat, chránit a řídit citlivé informace, ať už jsou nebo cestují kdekP1oli.

AIP rozšiřuje funkce označování a klasifikace poskytované Microsoft Purview o následující možnosti:

 • Klient sjednoceného popisování
 • Místní skener
 • Sada SDK

AIP také poskytuje službu šifrování Azure Rights Management, kterou používá Microsoft Purview Information Protection.

Úplný seznam funkcí Microsoft Purview Information Protection najdete v tématu Ochrana citlivých dat pomocí Microsoft Purview.

Klient sjednoceného popisování AIP

Klient Azure Information Protection sjednoceného popisování rozšiřuje možnosti popisování, klasifikace a ochrany na další typy souborů a také na Průzkumník souborů a PowerShell.

Například v Průzkumník souborů klikněte pravým tlačítkem na jeden nebo více souborů a vyberte Klasifikovat a chránit, abyste u vybraných souborů mohli spravovat funkci AIP.

Klasifikace a ochrana před Průzkumník souborů

Stáhněte klienta ze stránky pro stažení Information Protection Microsoft Azure.

Místní skener

Místní skener umožňuje správcům skenovat v místních úložištích souborů citlivý obsah, který musí být označený, klasifikovaný nebo chráněný.

Místní skener se instaluje pomocí rutin PowerShellu poskytovaných jako součást klienta sjednoceného popisování a dá se spravovat pomocí PowerShellu a oblasti skeneru ochrany informací v Portál dodržování předpisů Microsoft Purview.

Nakonfigurujte například nastavení úlohy prohledávání obsahu pro místní skener v rámci Portál dodržování předpisů Microsoft Purview:

Snímek obrazovky s postupem konfigurace úloh prohledávání obsahu ve skeneru ochrany informací

Další informace naleznete v tématu:

Stáhněte instalaci skeneru společně s klientem ze stránky pro stažení Information Protection Microsoft Azure.

Microsoft Information Protection SDK

Sada Microsoft Information Protection SDK rozšiřuje popisky citlivosti na aplikace a služby třetích stran. Vývojáři můžou pomocí sady SDK vytvořit integrovanou podporu pro použití popisků a ochrany souborů.

Sadu MIP SDK můžete použít například pro:

 • Obchodní aplikace, která používá popisky citlivosti u souborů při exportu.
 • Aplikace návrhu CAD/CAM, která poskytuje podporu pro integrované popisování.
 • Zprostředkovatel zabezpečení přístupu ke cloudu nebo řešení ochrany před únikem informací, které odůvodní data zašifrovaná pomocí Azure Information Protection.

Další informace najdete v přehledu sady Microsoft Information Protection SDK.

Další kroky

Pokud chcete začít používat AIP, stáhněte a nainstalujte klienta a skener sjednoceného popisování.

Seznamte se s AIP pomocí našich úvodních kurzů:

Až budete připraveni na další přizpůsobení AIP, projděte si průvodce Správa: Vlastní konfigurace pro klienta Azure Information Protection sjednoceného popisování.

Pokud chcete začít se sadou MIP SDK, přečtěte si téma nastavení a konfigurace sady MICROSOFT INFORMATION PROTECTION (MIP) SDK.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram