Reporting.cz

reporting.cz
  • Platba za firmu 1500 Kč
  • Platba za každého uživatele 150 Kč
  • Online reporting propojený s plánováním a modelováním
  • Automatické provázání Rozvahy, Výsledovky i Cash Flow
  • Datová integrita a konzistence výkazů na úrovni ERP
  • Systém je otevřený uživatelským úpravám
  • Manažerská a konsolidační vrstva přizpůsobuje statutární účetnictví potřebám manažerského řízení
  • Měření výsledků podle nastavených KPI
  • What-If analýza potenciálních rizik modelováním různých scénářů
  • Funkce Goal-Seek optimalizace výstupů na základě změny klíčových kritérií
  • Manažerská data v datovém skladu integrujícím různé datové zdroje
  • Přizpůsobení různým účetním standardům
Umožní vám dívat se na firemní finance ze všech úhlů a detailů, abyste při žádném rozhodnutí nešlápli vedle. Stačí pár kliknutí, upřesnit parametry a máte před sebou informaci, která vám usnadní práci. Navíc kombinuje reportování, plánování a jako chytrá stavebnice dokáže růst s vámi a přizpůsobit se každé roli managementu.

1 650  Cena s DPH: 1 996,50 

Ročně za uživatele

Popis funkcionalit


1) Reportování

V prezentačním módu se vytváří reporty nad hlavní knihou, sklady, pohledávkami a závazky nebo dalšími zdroji dat. Při přístupu k více společnostem nebo jejich skupinám lze snadno nadefinovat samostatný report pro konkrétní společnost nebo sdílený napříč celou skupinou.

Rychlý výběr typu reportu

Výběr typu reportu

V záložkách máte po ruce jen reporty, které potřebujete – Rozvahový (BS), Výsledkový (P&L), Cash Flow, poměrové ukazatele (KPI), kombinované výkazy… Díky přístupovým právům vidíte pouze svou oblast dat a definované reporty. Například „Promo“ extrahuje data z výsledovky jen pro marketingové oddělení a „Revenue“ sleduje tržby po jednotlivých obchodnících, aniž by uživatele pustil do jiné části výsledovky.

Definice vlastních reportů

Definice vlastních reportů

V základu vytváříme obvykle 5 jedinečných typů reportů, které se používají nejčastěji. Jejich kombinací a modifikací získáte nespočet všemožných derivátů, se kterými potřebujete pracovat. Reporting.cz je maximálně otevřený, takže v režimu „Definice“ sami vytváříte a modifikujete jakékoli typy reportů i související struktury a nastavíte jim přístupová práva.

Bez kontextu dimenzí, časového období a dalších parametrů report moc informací neprozradí. K sestavení konkrétního pohledu na data lze vybrat potřebné hodnoty a kliknout na magické tlačítko. Často používané pohledy lze uložit a nasdílet kolegům.

Práce s dimenzemi

Práce s dimenzemi

Naklikejte si do reportu vybrané dimenze během pár vteřin díky vícenásobnému výběru hodnot a stromové struktuře s funkcí agregace prvků. Struktura dimenzí vychází už ze specifikace importu dat a reporting vám nabídne 7 volných dimenzí, které obsáhnou jakoukoli úlohu. Během nasazení vám vhodné dimenze nastavíme a k případným budoucím úpravám slouží definiční mód aplikace.

Pokročilé filtrování podle období

Pokročilé filtrování podle období

Speciální dimenzí, bez které by reporting postrádal smysl, je časové období. Sledujte výkazy za celé roky, kvartály, měsíce, ale i týdny nebo dny. V libovolných kombinacích vás aplikace nebude omezovat. Bleskovému ovládání časové osy pomáhá stejně jako u ostatních dimenzí vícenásobný výběr a interaktivní stromová struktura. Za nimi se skrývají analytické BI funkce.

Typ zobrazení a zobrazované hodnoty

Typ zobrazení a zobrazované hodnoty

Nastavte pohled na skutečné výsledky hospodaření, případně verze plánů a forecastů. Nebo chcete porovnat skutečnost oproti plánu v relativní odchylce? A co skutečnost letoška vs. skutečnost loňska? Typ zobrazení vám umožní všechny kombinace a navíc si určíte, jaké stavy chcete na účtech v reportu vidět – počáteční, konečné, obraty, strany Má dáti nebo Dal.

Pro každý typ reportu si v definičním módu připravíte libovolné grafy. Při reportování je najdete pod uloženými reporty a tabulku výkazu si tak hned doplníte o přehlednou vizualizaci.

Vyberete si report a plynule se v něm pohybujete rozpadem řádků na nižší úrovně až k detailnímu zobrazení transakcí. Vypadá to jednoduše, ale co za takovou schopností stojí? Tady jsou 3 nejčastější funkce, které při reportování využijete:

Outline umí nejen interaktivní stromečky

Outline

Umožní skrývat a rozbalovat detaily podobně jako Excel. Struktura reportu vychází z definice, kde se nastaví zobrazení agregovaných položek. Ty pod sebou mají další položky, které opět můžou mít pod sebou jiné z odlišných úrovní. Outline dokáže složité vztahy prvků zjednodušit na sbalování a rozbalování řádků a stromů. Pomůže vám nejen při práci s řádky reportu, ale i při výběru vnořených hodnot dimenzí.

GroupBy rozkládá řádky dle dimenzí

Groupby

Užitečná funkce GroupBy vám po kliknutí na položku reportu nabídne rozklad řádků podle dimenzí, které jste v definici reportu k této položce povolili. Rychle si tak zobrazíte třeba náklady na prodané zboží v členění na jednotlivá střediska, zakázky, výrobky nebo prodejny. U výsledného zobrazení řádků vám nic nebrání i na této úrovni použít funkci Outline.

DrillToDetail jde transakcím až na kost

Drillto

K vybranému řádku reportu zobrazí všechny související transakce včetně detailů o zaúčtování. Proto si funkci nejvíc oblíbili finanční controlleři. Kliknutím na prvek „Náklady na prodané zboží“ v období Q1 2012 se objeví veškeré nákladové transakce, které souvisí s prodejem příslušného zboží v kontextu ostatních zvolených dimenzí. Na řádku hospodářského výsledku za běžné období by funkce vypsala všechny transakce, což z pohledu analýzy nedává smysl. Proto si v definici reportu nastavíte, kde funkci povolit a kde ne.

2) Plánování a vytváření profesionálních finančních modelů

Ušetříte 300 tisíc na úrocích, když využijete alternativní cizí zdroj a předčasně splatíte úvěr? A jak budou vypadat hospodářské výsledky v dalších obdobích za současných předpokladů? Nástroj pro pokročilé finanční plánování vám podobné otázky zodpoví a pomůže namodelovat optimální plán.

Připravte si finanční plán

Vytvářejte a optimalizujte profesionální finanční plány. Zadejte do vstupních tabulek předpokládané aktivity firmy, její procesy a současný stav hospodaření. Nástroj vám okamžitě sestaví konzistentní finanční model ve struktuře Rozvahy, Výsledovky, Cash Flow, praxí osvědčených poměrových ukazatelů, grafů a dalších požadovaných výstupů. Aplikace běží samostatně pod MS Excel, ale je propojená s online reportingem. Vytvořený plán tak jednoduše importujete do reportingu nebo si modely vyexportujete do jiného formátu.

Finanční plán

Typické úlohy, které vám nástroj zjednoduší:

 • tvorba finančního plánu se zachováním kontinuity
 • tvorba plánu se zohledněním jednotlivých projektů
 • tvorba rozpočtu režijních nákladů organizace s vazbou na projekty
 • tvorba podkladů a finančních příloh projektů, materiálů pro jednání s vlastníky, partnery, bankami…
 • plánování daňového zatížení a jeho optimalizace v letech
 • plánování využití volných finančních prostředků
 • porovnání výhodnosti alternativních cizích zdrojů
 • optimalizace vlastních a cizích zdrojů
 • optimalizace pracovního kapitálu
 • optimalizace limitních hodnot proměnných, např. hledání maximální úrovně nájemného, minimální úrovně tržeb apod.
 • optimalizace obchodních marží a prodejních cen
 • optimalizace tvorby a čerpání rezerv
 • optimalizace rozložení investic v čase
 • optimalizace financování organizace a projektů

Nástroj plánování se sice spouští jako samostatná aplikace, ale je propojený s online reportingem. Vytvořené finanční modely jedním kliknutím přenesete do reportingu. Tam se stanou zdrojem dat k porovnávání skutečnosti oproti plánu, práci s forecasty a dalšímu reportování.

Strategické i operativní plány

Vytvářejte operativní plány po měsících a kvartálech na příští sezónu nebo dlouhodobé plány třeba na dalších 10 let. Plánování umožní modelovat roky, kvartály i měsíce a nijak vás neomezí při pohledu do blízké nebo daleké budoucnosti firmy.

Líbi se vám Reporting.cz? Doporučte ho ostatním a podpořte nás jeho sdílením!