Leady.cz

Individuální předplatné

  • Identifikuje firemní návštěvy webu

  • Ukazuje detailní informace o době strávené na webu

  • K návštěvám dodává kompletní informaci o firmě

  • Kontakty na konkrétní zaměstnance a manažery

  • Kontakty ze služby LinkedIn

  • Propojení se systémy CRM

  • Propojení s Google Analytics

  • Propojení s Mailchimpem

  • Identifikuje jednotlivce dle mailů