Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Modul hromadného e-mailingu pro Microsoft CRM

Tento přídavný modul slouží k rozesílání profesionálních e-mailových kampaní a newsletterů z prostředí Microsoft Dynamics CRM. Umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro práci s kontakty a zároveň využívá výhody napojení na službu emailkampane.cz, která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.

Základní přehled Integrace služby email kampaně


Cena modulu se skládá z jednorázového poplatku za licenci (podle počtu uživatelů) a následné nové verze formou každoročního poplatku za údržbu a rozvoj modulu (první rok povinně). Modul vyžaduje instalaci a nastavení výrobcem. Cenu tohoto nastavení najdete v ceníku podpory.

Chcete vidět ukázku řešení?
maintenance
2500Kč
ročně
 • Volitelná služba (povinná první rok)
Maintenance
5000Kč
ročně
 • Volitelná služba (povinná první rok)

Popis funkcionalit


Emailový kanál je v dnešní době jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů při oslovování potenciálních klientů, ale také při systematické práci s existujícími zákazníky. Tento modul umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro práci s kontakty a obchodními vztahy a zároveň využívá výhody napojení na externí rozesílací infrastrukturu, která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.

Základními výhodami řešení jsou:

 1. Vytvoření, realizace a vyhodnocení kampaně na jednom místě
 2. Snadná příprava cílových segmentů a rychlý návrh obsahu/emailu (včetně šablon)
 3. Spolehlivá exekuce e-mailingu prostřednictvím specializované služby Emailkampane.cz
 4. Vyhodnocení efektivity e-mailingu – sledování doručení, otevření a prokliků obeslaných klientů

Rozšiřující modul poskytuje rozsáhlé možnosti pro hodnocení efektivity a výsledků e-mail marketingu. V rámci CRM modulu jsou pro každý e-mailing, resp. každého obeslaného klienta sledovány následující statistiky:

 • Počet odeslaných e-mailů
 • Počet nedoručených e-mailů
 • Počet otevřených emailů
 • Počet prokliků v emailech
 • Počet odhlášených kontaktů
 • Důvody nedoručení

Základní funkce pro parametrizaci emailových kampaní jsou následující:

 • Uživatelské nastavení záhlaví e-mailu včetně odesílací a odpovědní adresy
 • Plná podpora HTML formátování
 • Automatizace obsahu pomocí zástupných polí
 • Personifikace a automatické skloňování jmen a příjmení
 • Možnost vložení příloh
 • Automatické vytvoření on-line verze newsletteru
 • Automatické vytvoření odkazů pro odhlášení z odběru obchodních sdělení
 • Technická garance splnění požadavků legislativy ČR
 • Nastavení počátku rozesílky (časovač)

[ssba]