Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Korespondenci, kterou napíšete na počítači, už nemusíte tisknout, obejdete se i bez obálky, známky, nemusíte nic nosit na poštu nebo do schránky. Dopisy, faktury a jakékoli jiné dokumenty stačí pár kliky uložit ve formátu PDF a služba Dopis Online zajistí vytištění, vložení do obálky a odeslání adresátovi. Můžete tak odesílat nejen obyčejné psaní, ale i doporučené zásilky do ČR i do vybraných evropských států.

Základní přehled

Cena za službu Dopis Online se skládá z ceny za tisk, kompletaci a poštovné a DPH. Níže uvedené ceny jsou výtahem z kompletního ceníku. Tisk a kompletace podléhají DPH 21%. Poštovné je od DPH osvobozeno.
Kompletní ceník

TISK
1,55 Kč
A4 oboustranně
 • oboustranný tisk
 • A4 plnobarevně
 • včetně materiálu

Výhody služby Dopis Online

 • Elektronické podávání listovních zásilek z kteréhokoli místa na světě
 • Rychlé doručení kamkoli v ČR a v rámci Evropy do vybraných států
 • Možnost elektronického podpisu dokumentů
 • Možnost zpětné a hromadné úhrady zásilek odeslaných prostřednictvím této služby
 • Přehledný seznam vámi odeslaných zásilek

Dopis Online je služba Hybridní pošty, která umožňuje elektronické podání různých druhů zásilek. Vše spočívá ve standardním vytvoření dopisu, faktury, upomínky či jakéhokoliv jiného dokumentu, jeho převedení do formátu pdf, jeho následném elektronickém odeslání na pracoviště Hybridní pošty, kde je vytištěn, zaobálkován a předán do poštovní přepravy.

Zásilky odeslané do 16 hodin jsou zpracovány ještě týž pracovní den a zhruba do dvou pracovních dnů doručeny adresátům. Doporučené dopisy jsou zpracovávány přednostně. Ikona stavu zpracování zobrazuje, v jaké fázi právě zakázka je.

Dopis můžete nechat vytisknout jednostranně nebo oboustranně, odeslat obyčejně či
doporučeně, s dodejkou, do vlastních rukou či do vlastních rukou výhradně adresáta.
Maximální rozsah dokumentu je 8 stran A4. Dopisy doručujeme v České republice i do
většiny evropských zemí.

Službu mohou využívat jak fyzické, tak právnické osoby, po zaregistrování na stránkách služby Postservis.

Příprava dokumentu

 • Připravený dokument je nutno uložit do formátu PDF.
 • Při potisku obálky adresou je možné zadávat adresy ručně či využít výřez z prvního dokumentu zásilky. V tomto případě je nutné dodržení umístění adres odesílatele i adresáta dle šablony.
 • Přesná specifikace přípravy tiskových dat je v tomto dokumentu.

Kompletní uživatelská příručka

Kompletní příručka je ke stažení zde.

e-mail icon facebook icon google plus icon linkedin icon twitter icon

Děkujeme, že nás doporučujete